Съдийска комисия  |   Комисия ДЮШ  |    Контакти БФШ 2022 |    office@bulchess.com | bfchess2022@gmail.com

BFSH 2022 FINAL

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022.

i6На 18 март 2023 година в гр. Плевен, хотел „Ростов“, се проведе първото Общо отчетно събрание на Българска федерация по шахмат 2022. В обявения предварително час – 12.30,  бяха представени лично или чрез пълномощници 38 клуба, което даде възможност събранието да започне без отлагане. Председателят на Мандатната комисия Петьо Маринов докладва наличието на изискуемия кворум и даде думата на г-н Васил Антонов – председател на БФШ 2022. След кратко приветствие се пристъпи към избор на председател на събранието. За такъв бе избран г-н Живко Жеков. Проведен бе избор на преброители и протоколчик, след което се пристъпи към работа по дневния ред.

Единодушно бе приет отчетът за дейността на федерацията през 2022 година, в който бяха посочени редица вътрешни нормативни документи, приети през отчетния период, а също действията, предприети във връзка с кандидатстване за членство във ФИДЕ. В свое изложение към тази точка Васил Антонов описа и насоките през настоящата година за развитие на започнатото през миналата. Акцент бе поставен на ползотворните срещи с представител на ФИДЕ, посетил нашата страна. По втора точка от дневния ред единодушно бе приет годишният финансов отчет за 2022 година. По трета точка председателят на федерацията запозна делегатите с бюджета, внесен от Управителния съвет за утвърждаване от Общото събрание. Представена бе детайлна информация по отделните пера, като бе поставен акцент на допълнителните възможности за финансиране в хода на текущата година. В отговор на въпроси от делегати г-н Антонов изтъкна, че настоящата бюджетна рамка от 151 000 лева е минимална и подлежи на актуализация през годината при възможности за допълнителни приходи. „Основен приоритет в моята дейност и тази на екипа ми е пълна прозрачност – както на приходите и разходите, така и на вземането на решения и заплащането на всички дължими суми“ – подчерта в изказването си председателят. При гласуването на бюджета 37 делегати подкрепиха предложението, а един се въздържа. Четвърта точка предвиждаше промени в Устава на сдружението. Аргументирайки своето предложение, подкрепено и от решение на Управителния съвет, Васил Антонов посочи, че тези промени ще дадат възможност за по-голяма гъвкавост в дейността на федерацията както от гледна точка на приобщаване на спонсори, така и в оперативната работа. Текстовете бяха гласувани поотделно, като предложенията събраха почти пълно мнозинство. По последната, пета точка от дневния ред, бе гласувано предложение за промяна в състава на Управителния съвет. С голямо мнозинство Деян Димитров от гр. Шабла бе избран за член на ръководството.

Събранието премина в дружеска и конструктивна атмосфера – такава, от каквато родният шахмат има нужда, за да продължи надграждането в правилна посока.

БФШ 2022, 18.03.2023 г.

  ВАЖНО ЗА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Виж още LOADING... NO MORE ITEMS

 

 

FIDE РЕГИСТРАЦИЯ | ТУРНИРИ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТУРНИРИ, ВАЛИДНИ ЗА ФИДЕ РЕЙТИНГ ПРИЕТА С ПУС №10/27.04.2023 г.
ИНФОРМАЦИЯ

 

  КЛУБОВЕ

Информация за шахматните клубове към БФШ 2022, структурирани по име, град и председател

Информация по име, населено място и картотекирани играчи
РАЗГЛЕДАЙ

  СТРУКТУРА

Информация за структурата на БФШ 2022, управителен съвет и комисии към федерацията

Информация за членовете на УС и подлежащите комисии към БФШ
ПРОЧЕТИ

  СЪДИИ

Информация лицензираните съдии по шахмат към Българска Федерация по Шахмат 2022

Информация за членовете на СК заплатили членски внос.
РАЗГЛЕДАЙ

 

  РАНГЛИСТА НА ФИДЕ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ КЪМ 01.09.2023 RATINGS.FIDE.COM

 

Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
Мъже
№.21 Topalov, Veselin GM №.83 Cheparinov, Ivan GM     Carlsen, Magnus GM
  ELO=2727, г.р. 1975 ELO=2654, г.р. 1986 NOR, ELO=2839, 1990
Жени
№.39 Salimova, Nurgyul IM №.44 Stefanova, Antoaneta GM     Hou, Yifan GM
ELO=2424, г.р. 2003 ELO=2410, г.р. 1979 CHN, ELO=2628, г.р. 1994
Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
B20
№.57 Petkov, Momchil GM №98 Stoyanov, Tsvetan IM     Firouzja, Alireza GM
ELO=2499, г.р. 2005 ELO=2458, г.р. 2004 FRA, ELO=2777, г.р. 2003
G20
№.2 Salimova, Nurgyul IM №.20 Peycheva, Gergana FM №.26 Toncheva, Nadya FM №.34 Krasteva, Beloslava FM Assaubayeva, Bibisara IM
ELO=2424, г.р. 2003 ELO=2287, г.р. 2003 ELO=2253, г.р. 2005 ELO=2223, г.р. 2004 KAZ, ELO=2469, г.р. 2004
B18
№.28 Petkov, Momchil GM       Gukesh D GM
ELO=2499, г.р. 2005 IND, ELO=2758, г.р. 2006
G18
№.16 Toncheva, Nadya FM       Eline, Roebers IM
ELO=2253, г.р. 2005   NED, ELO=2421, г.р. 2006
B16
        Mishra, Abhimanyu GM
  USA, ELO=2591, г.р. 2009
G16
№49 Karaivanova, Petya WFM №75 Nenova, Andzhelika     Lee, Alice FM
ELO=2043, г.р. 2007 ELO=1989, г.р. 2010 USA, ELO=2388, г.р. 2009
G14
№25 Nenova, Andzhelika       Lee, Alice FM
ELO=1989, г.р. 2010 USA, ELO=2388, г.р. 2009
G10
№49 Pehlivanova, Aleksandra       Romi, Milner WCM
ELO=1452, г.р. 2013 USA, ELO=1856, г.р. 2015

 

  КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИ ТУРНИРИ


ПОДАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБРАН ОТ ВАС ШАХМАТЕН ТУРНИР!

Заявката за участие е индивидуална за всеки състезател и се изпраща директно към организатора на шахматния турнир. Подайте заявка чрез зеления бутон "ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА" на страницата на шахматния турнир, като попълните регистрационната форма коректно. Подробна информация за автоматичната система за регистрация на участник, може да намерите тук
ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ, КЛУБОВЕ И ТРЕНЬОРИ

 

  КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ! 

СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2023 година.

С възможност за търсене по клуб.

КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ 

 

 

  ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ ОТ ММС! 

СПИСЪК НА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ И БЕЗ ТАКЪВ ОТ ММС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

С възможност за търсене по име или друг параметър.

ЛИЦЕНЗИРАНИ КЛУБОВЕ 

 

  ДЮШ към БФШ 2022

Информативен интернет сайт на комисията за развитие на ДЮШ

Страницата е в процес на всекидневно обновяване на информацията
КЪМ САЙТА
 

  БЮЛЕТИН

 

 

Абонирай се за нашия шахматен бюлетин. Бъди информирн за всички предстоящи шахматни събития.

captcha

  СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

 

Официална интернет страница на съдийската комисия към БФШ 2022

Отваря се в нов интернет прозорец

 

КЪМ САЙТА
© 2023 Българска Фдерация по Шахмат 2022. Всички права запазени. Designed By JP.