Съдийска комисия  |   Комисия ДЮШ  |    Контакти БФШ 2022 |    office@bulchess.com | bfchess2022@gmail.com

BFSH 2022 FINAL

ИСТИНАТА ЗА ХАОСА В БЪЛГАРСКИЯ ШАХМАТ

v.petkБългарска федерация по шахмат 2022 – единствената лицензирана федерация по спорта шахмат в България, излага своята позиция относно настоящото положение в българския шахмат. Както е известно на всички приятели на шахмата, понастоящем лицензирана да администрира спорта шахмат в България е една федерация – БФШ 2022.

Формално членка на Световната федерация по шахмат (ФИДЕ) е друга организация – Българска спортна федерация по шахмат, приета на заседание на Генералната Асамблея на ФИДЕ на 17.12.2023 г. С настоящата позиция целим да изясним как се стигна до това положение и какви мерки предприема БФШ 2022 за излизане от създадения хаос.

Като лицензирана федерация БФШ 2022 подаде документи още през ноември 2022 година за разглеждане кандидатурата й на заседанието на Генералната Асамблея на ФИДЕ.

За същото заседание на Генералната Асамблея на ФИДЕ бяха подадени документи за приемане като член и от БСФШ - съответно обсъждането на кандидатурите на БФШ 2022 и БСФШ беше поставено в дневния ред на Генералната асамблея седмици преди провеждането. На 15.12.2023 вечерта бе получен кратък имейл от правния директор на ФИДЕ, че Съветът на ФИДЕ (управителния орган на федерацията) взел решение кандидатурата на БФШ 2022 да не се разглежда на предстоящата Генерална Асамблея. На същата дата каченият на сайта на ФИДЕ дневен ред бе изменен, като БФШ 2022 отпадна от него. Това решение до ден днешен не ни е представено, не сме информирани и какви са мотивите за него, но е факт, че на заседанието на 17.12.2023 г. не се допусна разглеждане на кандидатурата на БФШ 2022. В резултат бе разгледана единствено кандидатурата на БСФШ, а делегатите нямаха възможност дори да изслушат позицията на БФШ 2022, поради което БСФШ бе избрана за член на ФИДЕ.

Считаме, че изборът на БСФШ е резултат от недобросъвестно проведена процедура, в която по неизвестни за нас причини определени чиновници от ФИДЕ фаворизираха избора на БСФШ въпреки очевидното противоречие между кандидатурата на това сдружение и устава на ФИДЕ. Изключването на БФШ 2022 от дневния ред бе направено специално с целта делегатите на Генералната Асамблея да не могат да чуят нашата позиция и съответно да бъдат заблудени от едностранчивата информация, представяна им от ръководещите заседанието лица. Дори в тази ситуация някои от присъстващите делегати възразиха срещу начина на провеждане на процедурата (изразени по-конкретно от делегата на Шотландия Андрю Хауи), понеже уставът на ФИДЕ не допуска дневният ред на Генералната Асамблея да се изменя в такива кратки срокове.

Но въпреки всички гореописани процедурни хватки, абсурдността на решението за приемане на БСФШ като член на ФИДЕ се състои най-вече във факта, че по определение членовете на ФИДЕ следва да администрират спорта шахмат на територията на своята държава. БСФШ не просто не извършва такава дейност, но и не би могла да извършва такава дейност без да наруши Закона за физическото възпитание и спорта, който повелява, че административни функции се изпълняват единствено от лицензираната спортна федерация. Лица, които извършват дейности, за които се изисква лиценз, без да имат такъв, се наказват с глоба от 5 000 до 10 000 лева.

Този избор е в противоречие и с устава на ФИДЕ, съгласно който член на ФИДЕ може да бъде само федерация, която има правомощия да администрира спорта шахмат на територията на съответната държава / юрисдикция. В България такива правомощия се предоставят само по силата на лиценз, предоставен от ММС, като от 2022 г. насам този лиценз се притежава от БФШ 2022. За да го получи, БФШ 2022 трябва да отговаря на редица критерии, проверени в продължение на няколко месеца в процедура, в която участваха и четири други сдружения, кандидатирали се за лиценз. Издаването на този лиценз бе обжалвано в съда, и с решение на състав на Върховния административен съд редовността на лиценза бе потвърдена на първа инстанция. От друга страна, БСФШ е сдружение без история, учредено на 03.10.2023 г., само 10 дни преди да подаде документи за приемане като член на ФИДЕ, като на учредителното събрание са присъствали представители на едва 3 клуба. БСФШ не отговаря на критериите за федерация по българското право и никога не е участвало в процедура по придобиване на лиценз.

В резултат легитимната българска федерация по шахмат не може да участва в съответните международни организации, понеже уставът на ФИДЕ допуска членство на само една федерация от всяка държава, с всички негативни последици за българския шахмат.

Начинът, по който дотук се възползва БСФШ от членството си във ФИДЕ, допълнително свидетелства защо не бива да се допуска организация, която не е преминала през лицензионни процедури, да представлява България. БСФШ има само права във връзка с това членство, а именно – да регистрира и отчита състезания на международен рейтинг, провеждащи се на територията на България, да регистрира български състезатели за участие в официални първенства от международния календар, в това число, но не само, като представители на България с право на поемане на разноските им от ФИДЕ и организаторите. Показателен е начинът, по който те се възползват от тези права:

1.           Не се регистрират и отчитат никакви състезания от Държавния спортен календар, както и други турнири, организирани от клубове, редовни членове на лицензираната федерация.

2.           Не се допускат до участие шампионите на страната в различни възрастови групи да представляват България.

3.           Вместо това се организират, напълно неправомерно, т.нар. „квалификации“ от страна на БСФШ, за да бъдат регистрирани за участие в Европейските първенства за юноши и девойки шахматисти, които нито имат редовна картотека, нито са участвали в Държавния спортен календар, нито имат, от чисто шахматна гледна точка, каквито и да били шансове да представят достойно страната ни. Нещо повече, открит турнир за състезатели с рейтинг до 2400 е обявен като състезание с квалификационно значение за определяне на представител на България на Световното първенство за юноши до 18 години, и то броени дни преди началото му. Това е напълно абсурдно, тъй като не се допуска до участие състезател с рейтинг над 2400, безспорен лидер в своята възраст у нас, с редица успехи и на международни състезания. По този начин България няма да бъде представена от най-силните си млади шахматисти - още едно доказателство за начините, чрез които БСФШ използва правомощията на придобитото членство.

4.           Пропускат се възможности за важни участия – на Световните първенства до 20 години, провели се наскоро в Индия, България имаше право на 2 квоти – по една при младежите и девойките, които бяха безплатни за нас, но такива състезатели не бяха регистрирани и не взеха участие в тези първенства. Там бе само Белослава Кръстева, която бе получила такава квота на база миналогодишното си класиране в същото първенство. България не участва и на Европейските отборни първенства до 12 и до 18 години, които стартираха на 20.06 в Гърция. През 2019 година тимът ни при девойките в състав Нургюл Салимова, Габриела Антова и Надя Тончева, спечели този шампионат. А сега дори няма да се участва в него!

5.           Изготвят се някакви списъци от състезатели, които нямали право да участват в състезания у нас, валидни за международен рейтинг, без БСФШ да има право по закон на каквато и да е дейност по администрация на спорта шахмат в страната.

В същото време БФШ 2022 провежда за втора поредна година всички състезания от Държавния спортен календар, подпомага, според възможностите си, и международни участия на наши шахматисти, активно търси спонсори за тях. Масовостта в първенствата през тази година е значително по-голяма от предходната, въпреки горепосочените пречки и създадения от приемането на БСФШ като член на ФИДЕ хаос. Тук е мястото да се отбележи, че в БФШ 2022 членуват 68 клуба и имаме близо 2000 картотекирани състезатели до момента, което е два пъти повече от 2023 година. Това е показателно за нарастването на дейността ни. За да прерасне обаче всичко това в качество и в достойно представяне на България на международната сцена, е необходимо да не бъдем възпрепятствани - и ние, и състезателите, и клубовете  - по горепосочените начини. Предстоят едни от най-важните и престижни състезания. В международен план това е Олимпиадата, за която предвиждаме лагер подготовка. За успешното реализиране на високите цели на националните отбори, които са напълно осъществими, е необходимо единствено спокойствие и осигуряване на състезателите на всичко необходимо преди такъв форум.

За целта е нужно да се преодолее егото на ръководителите на БСФШ, и вместо да се опитват да налагат диктат, да се даде възможност за спазване на закона. Той предвижда лицензираната федерация да определи и подготви националните отбори. С радост бихме приели всякаква допълнителна методическа и финансова подкрепа, но категорично не можем да приемем тоталната липса на диалог. Не можем да приемем и игнорирането на нашите усилия. Никой няма монопол върху успехите на състезателите! В национален план предстоят индивидуалните шампионати за мъже и жени, които ще се проведат от 3 до 10 август с участието на водещи наши състезатели. Те ще бъдат преди Олимпиадата, ще бъдат организирани при отлични условия и са възможност за последна проверка на готовността на проектонационалите при мъжете и жените. Времето за градивни решения е малко, но желанието от наша страна е налице – в името на българския шахмат. Благодарим на всички спонсори, които в тези трудни времена вярват в нас и подкрепят дейността ни, включително и материално. Също така благодарим на клубовете - наши членове, състезателите и деятелите, с които работим за развитието на българския шахмат.

С оглед на защита на легитимните интереси на българската шахматна общност от създадения с решението на ФИДЕ хаос, както и с оглед отстояване на върховенството на българските закони, БФШ 2022 взе решение да обжалва пред Спортният арбитражен съд в Лозана решението на ФИДЕ, предвид очевидната необоснованост на същата и редицата процедурни нарушения, осъществени при вземането му.

Ние вярваме, че има справедливост и ще постигнем целта си чрез обединение на цялата ни шахматна общност и чрез действия за просперитета на българския спорт.

  ВАЖНО ЗА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Виж още LOADING... NO MORE ITEMS

 

 

ПРОГРАМА

НА „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022” ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ШАХМАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 ÷ 2026 г.
ИНФОРМАЦИЯ

FIDE РЕГИСТРАЦИЯ | ТУРНИРИ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТУРНИРИ, ВАЛИДНИ ЗА ФИДЕ РЕЙТИНГ ПРИЕТА С ПУС №10/27.04.2023 г.
ИНФОРМАЦИЯ

 

  КЛУБОВЕ

Информация за шахматните клубове към БФШ 2022, структурирани по име, град и председател

Информация по име, населено място и картотекирани играчи
РАЗГЛЕДАЙ

  СТРУКТУРА

Информация за структурата на БФШ 2022, управителен съвет и комисии към федерацията

Информация за членовете на УС и подлежащите комисии към БФШ
ПРОЧЕТИ

  СЪДИИ

Информация лицензираните съдии по шахмат към Българска Федерация по Шахмат 2022

Информация за членовете на СК заплатили членски внос.
РАЗГЛЕДАЙ

 

  РАНГЛИСТА НА ФИДЕ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ КЪМ 01.12.2023 RATINGS.FIDE.COM

 

 

 

Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
Мъже
№.22 Topalov, Veselin GM
№ 69 Naiditsch, Arkadij GM
ELO=2661, г.р. 1985
  Carlsen, Magnus GM
ELO=2727, г.р. 1975 NOR, ELO=2830, 1990
Жени
№.36 Salimova, Nurgyul IM
№.27 Stefanova, Antoaneta GM
ELO=2417, г.р 1979
  Hou, Yifan GM
ELO=2436, г.р. 2003 CHN, ELO=2632, г.р. 1994
Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
B20
№.59 Petkov, Momchil GM №88 Stoyanov, Tsvetan IM   Abdusattorov, Nodirbek GM
ELO=2486, г.р. 2005 ELO=2461, г.р. 2004 UZB, ELO=2766, г.р. 2004
G20
№ 12 Toncheva, Nadya FM №.20 Krasteva, Beloslava FM   Assaubayeva, Bibisara IM
ELO=2314, г.р. 2005 ELO=2289, г.р. 2004 KAZ, ELO=2472, г.р. 2004
B18
№.98 Kanov, Nikola FM   Gukesh D GM
ELO=2409, г.р. 2007 IND, ELO=2763, г.р. 2006
G16
№49 Karaivanova, Petya WFM №75 Nenova, Andzhelika   Lee, Alice FM
ELO=2043, г.р. 2007 ELO=1989, г.р. 2010 USA, ELO=2388, г.р. 2009
G14
№54 Nenova, Andzhelika   Lu, Miaoyi WGM
ELO=1947, г.р. 2010 CHN, ELO=2449, г.р. 2010
G12
№49 Pehlivanova, Aleksandra   Li, Iris WFM
ELO=1801, г.р. 2013 USA, ELO=2136, г.р. 2012
B08
№65 Tsvetkov, Boril   Protopopescu, Luca
ELO=1627, г.р. 2016 FRA, ELO=1896, г.р. 2016

 

 

  КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИ ТУРНИРИ


ПОДАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБРАН ОТ ВАС ШАХМАТЕН ТУРНИР!

Заявката за участие е индивидуална за всеки състезател и се изпраща директно към организатора на шахматния турнир. Подайте заявка чрез зеления бутон "ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА" на страницата на шахматния турнир, като попълните регистрационната форма коректно. Подробна информация за автоматичната система за регистрация на участник, може да намерите тук
ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ, КЛУБОВЕ И ТРЕНЬОРИ

 

  КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ! 

СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2024 година.

С възможност за търсене по клуб.

КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ 

 

 

  ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ ОТ ММС! 

СПИСЪК НА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ И БЕЗ ТАКЪВ ОТ ММС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

С възможност за търсене по име или друг параметър.

ЛИЦЕНЗИРАНИ КЛУБОВЕ 

 

  ДЮШ към БФШ 2022

Информативен интернет сайт на комисията за развитие на ДЮШ

Страницата е в процес на всекидневно обновяване на информацията
КЪМ САЙТА
 

  БЮЛЕТИН

 

 

Абонирай се за нашия шахматен бюлетин. Бъди информирн за всички предстоящи шахматни събития.

captcha

  СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

 

Официална интернет страница на съдийската комисия към БФШ 2022

Отваря се в нов интернет прозорец

 

КЪМ САЙТА
© 2024 Българска Фдерация по Шахмат 2022. Всички права запазени. Designed By JP.