Шахматен клуб Г. ДАСКАЛОВ

chess

Варненски шахматен клуб ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ Варна, ул. "Селиолу" № 39А, ЕИК: 103126464, председател: Красимир Живков Даскалов, тел. 052-634608, e-mail:angelov_kosta@yahoo.com

 

MMC ID 7304
Регистър ММС
 ВАРНЕНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ
ID 7304
Вх No в НР 09-00-3540
Рег № в НР 1-124-005
Дата рег в НР 19.10.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование ВАРНЕНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ
Седалище гр. Варна
Област Варна
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Варна
Председател Красимир Живков Даскалов
Приет за член в БСФ 02.09.2017
ЕИК по Булстат 103126464
Пощ код 9002
Адрес ул."Селиолу", №39А
Телефон 052634608
ПК  
Регистриран в Варненски окръжен съд
Ф дело 7241
Год регистрация 1991
Партида 35
Том 2
Регистър  
Страница 151
Рег в ЦР на М-во правосъдието 20030131024
Санкции  
Представителство Красимир Живков Даскалов
Удостоверение No 7472/25.10.2018