Спортен клуб по шахмат "АСЕНОВЕЦ 2006"

chess

Спортен клуб по шахмат АСЕНОВЕЦ 2006 Асеновград, 9230 ул. "Тутракан" № 9 вх. Б ет. 5 ап. 45, председател: Неделчо Иванов Чепаринов, GSM: 0895 375 844, e-mail: nedcheparinov@mail.bg

 

MMC ID 7342
Регистър ММС
 СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ АСЕНОВЕЦ 2006
ID 7342
Вх No в НР 09-00-3574
Рег № в НР 1-124-027
Дата рег в НР 26.10.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ АСЕНОВЕЦ 2006
Седалище гр. Асеновград
Област Пловдив
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Асеновград
Председател Неделчо Иванов Чепаринов
Приет за член в БСФ 02.09.2017
ЕИК по Булстат 160071921
Пощ код 9230
Адрес ул. "Тутракан" 9, вх. Б, ет.5, ап.45
Телефон 0895375844
ПК  
Регистриран в Пловдивски окръжен съд
Ф дело 4081
Год регистрация 2006
Партида 3
Том 4
Регистър 5
Страница 10
Рег в ЦР на М-во правосъдието 01125102012
Санкции  
Представителство Неделчо Иванов Чепаринов
Удостоверение No 7499/02.11.2018