СК по шахмат и тенис на маса ДЕБЮТ

chess

Спортен клуб по шахмат и тенис на маса ДЕБЮТ Оряхово, ул. "В. Воденичарски" № 1, ЕИК: 106036278, председател: Енчо Димитров Андреев, e-mail: en401940@mail.bg

MMC ID 7367
Регистър ММС    
СПОРТЕН КЛУБ ДЕБЮТ
ID 7367
Вх No в НР 09-00-3841
Рег № в НР 1-124-038
Дата рег в НР 05.12.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование СПОРТЕН КЛУБ ДЕБЮТ
Седалище гр. Оряхово
Област Враца
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ частна полза
Община Оряхово
Председател Енчо Димитров Андреев
Приет за член в БСФ 05.11.2018
ЕИК по Булстат 106036278
Пощ код  
Адрес ул. "Васил Воденичарски" 1
Телефон  
ПК  
Регистриран в Врачански окръжен съд
Ф дело 642
Год регистрация 1997
Партида 42
Том 1
Регистър  
Страница 157
Рег в ЦР на М-во правосъдието  
Санкции  
Представителство Енчо Димитров Андреев и Любомир Енчев Димитров - заедно и поотделно
Удостоверение No 7525/11.12.2018