ОШК ПАЗАРДЖИК

chess

Общински шахматен клуб ПАЗАРДЖИК Пазарджик, ул. "Иван Вазов" №2,  ЕИК 112650747, председател: Димитър Найденов Славов, GSM:0887 421 914, e-mail:resurscomerc@abv.bg

Картотекирани играчи няма данни
MMC ID 7337
Регистър ММС   
 ОБЩИНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ - ПАЗАРДЖИК
ID 7337
Вх No в НР 09-00-3573
Рег № в НР 1-124-024
Дата рег в НР 26.10.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование ОБЩИНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ - ПАЗАРДЖИК
Седалище гр. Пазарджик
Област Пазарджик
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Пазарджик
Председател Димитър Найденов Славов
Приет за член в БСФ 09.05.2018
ЕИК по Булстат 112650474
Пощ код  
Адрес ул. "Иван Вазов" 2
Телефон 0887421914
ПК  
Регистриран в Пазарджишки окръжен съд
Ф дело 390
Год регистрация 2006
Партида 694
Том 8
Регистър  
Страница 4
Рег в ЦР на М-во правосъдието  
Санкции  
Представителство Димитър Найденов Славов
Удостоверение No 7496/31.10.2018