СКШ СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI

chess

Спортен клуб по шахмат СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI Плевен, ул. "Чаталджа" № 37 ап. 3 ЕИК: 114630113, председател: Петьо Йорданов Маринов, GSM: 0887 427 750 e-mail: petyomarinov@abv.bg

Картотекирани играчи Ева Десиславова  Русева              2005
MMC ID 7331
Регистър ММС    
СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI
ID 7331
Вх No в НР 09-00-3573
Рег № в НР 1-124-019
Дата рег в НР 26.10.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI
Седалище гр. Плевен
Област Плевен
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Плевен
Председател Петьо Йорданов Маринов
Приет за член в БСФ 02.09.2017
ЕИК по Булстат 114630113
Пощ код 5800
Адрес "Чаталджа" 37, ап.3
Телефон 0887427750
ПК  
Регистриран в  
Ф дело  
Год регистрация  
Партида  
Том  
Регистър  
Страница  
Рег в ЦР на М-во правосъдието  
Санкции  
Представителство Петьо Йорданов Маринов и Чавдар Андреев Андреев - заедно и поотделно
Удостоверение No 7490/31.10.2018