СК по шахмат ЛОКОМОТИВ

chess

Спортен клуб по шахмат ЛОКОМОТИВ Пловдив, ул. "Съборна" № 21 ЕИК: 115076975, председател: Харалампи Иванов Ванев GSM: 0885 291 961, e-majl:lokomotiv_plovdiv64@abv.bg

Картотекирани играчи
  1. Маргарита Боянова Войска     1963
  2. Цвета Кирилова Василева       1972
MMC ID 7341
Регистър ММС    
КЛУБ ПО ШАХМАТ "ЛОКОМОТИВ"
ID 7341
Вх No в НР 09-00-3574
Рег № в НР 1-124-028
Дата рег в НР 26.10.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование КЛУБ ПО ШАХМАТ "ЛОКОМОТИВ"
Седалище гр. Мездра
Област Враца
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Мездра
Председател Тошко Димитров Кирков
Приет за член в БСФ 02.09.2017
ЕИК по Булстат 106005432
Пощ код 3100
Адрес ул. "Стефан Караджа" 10
Телефон 0886006641
ПК  
Регистриран в Врачански окръжен съд
Ф дело 1084
Год регистрация 1993
Партида 11
Том 1
Регистър  
Страница 22
Рег в ЦР на М-во правосъдието 20031222058
Санкции  
Представителство Тошко Димитров Кирков
Удостоверение No 7500/02.11.2018