ОШК СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ

chess

Общински шахматен клуб СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ Сливница, ул. "Хаджи Димитър" № 6, ЕИК: 175855263, председател: Васко Димитров Стоилков, e-mail:chessclub_slivnischkigeroi@abv.bg

Картотекирани играчи
 1. Емил Александров Младенов     1962                
 2. Методи Илиев Арсов                    1965    
 3. Митко Тодоров Първанов            1955
 4. Людмил Валериев Ставрев         1982
 5. Нино Валериев Влашки               1989
 6. Иван Илиев Петров                      1972
 7. Йордан Георгиев Асенов             1986
 8. Валери Найденов Ставрев          1956
 9. Валери Петков Петров                 1954
 10. Росен Ангелов Йорданов             1985
 11. Арсен Димитров Арсов                1963
 12. Милан Атанасов Миланов           1944
MMC ID 7387
Регистър ММС    
 ОБЩИНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ
ID 7387
Вх No в НР 09-00-3794/2
Рег № в НР 1-124-044
Дата рег в НР 12.12.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование ОБЩИНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ
Седалище гр. Сливница
Област София-област
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Сливница
Председател Васко Димитров Стоилков
Приет за член в БСФ 15.11.2018
ЕИК по Булстат 205332236
Пощ код  
Адрес ул. "Хаджи Димитър" 6
Телефон  
ПК  
Регистриран в СОС
Ф дело 5
Год регистрация 2010
Партида  
Том  
Регистър  
Страница  
Рег в ЦР на М-во правосъдието  
Санкции  
Представителство Васко Димитров Стоилков
Удостоверение No 7547/13.12.2018