Спортен клуб по шахмат ЛЕВСКИ

chess

Спортен клуб по шахмат ЛЕВСКИ София, ул. "Тодорини кукли" № 47, ЕИК: 205373368, председател: Николай Василев Тодоров, тел. 0885 80 60 60, e-mail: shahklub@abv.bg

MMC ID 7393
Регистър ММС
 СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ ЛЕВСКИ
ID 7393
Вх No в НР 09-00-3794/2
Рег № в НР 1-124-050
Дата рег в НР 12.12.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ ЛЕВСКИ
Седалище гр. София
Област София-град
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Столична
Председател Николай Василев Тодоров
Приет за член в БСФ 15.11.2018
ЕИК по Булстат 205373368
Пощ код  
Адрес ул. "Тодорини кукли" 47
Телефон  0885 80 60 60
ПК  
Регистриран в  
Ф дело  
Год регистрация  
Партида  
Том  
Регистър  
Страница  
Рег в ЦР на М-во правосъдието  
Санкции  
Представителство Николай Василев Тодоров
Удостоверение No 7553/14.12.2018