Сдружение ШАХ 21

chess

Сдружение ШАХ 21 София, 1463 ул. "Здраве" № 25, ЕИК: 130291993, председател: Михаил Вилхелм Илиев, GSM: 0888 914 202 , e-mail: sstoinov@yahoo.com

MMC ID 7360
Регистър ММС   
  ШАХ 21
ID 7360
Вх No в НР 09-00-3745
Рег № в НР 1-124-037
Дата рег в НР 22.11.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование ШАХ 21
Седалище гр. София
Област София-град
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Столична
Председател Михаил Вилхелм Илиев
Приет за член в БСФ 02.09.2017
ЕИК по Булстат 130291993
Пощ код 1463
Адрес район Триадица, ул. "Здраве" 25
Телефон 0888914202
ПК  
Регистриран в СГС
Ф дело 15952
Год регистрация 1999
Партида 8015
Том 89
Регистър 5
Страница 10
Рег в ЦР на М-во правосъдието 20080117031
Санкции  
Представителство Михаил Вилхелм Илиев
Удостоверение No 7518/03.12.2018