ОСК РОДИНА

chess

Обединен спортен клуб РОДИНА Суворово, 9170 пл. "Независимост" № 1, ЕИК: 103132499 председател: Веселин Атанасов Каравасилев, GSM: 0889 303 191, e-mail:teodor74@abv.bg

Картотекирани играчи няма данни
MMC ID 7314
Регистър ММС

 

 ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ РОДИНА
ID 7314
Вх No в НР 09-00-3558
Рег № в НР 1-124-009
Дата рег в НР 23.10.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ РОДИНА
Седалище гр. Суворово
Област Варна
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Суворово
Председател Веселин Атанасов Каравасилев
Приет за член в БСФ 02.09.2017
ЕИК по Булстат 103132499
Пощ код 9170
Адрес пл. "Независимост" 1
Телефон 0889303191
ПК  
Регистриран в Варненски окръжен съд
Ф дело 3538
Год регистрация 1994
Партида 5
Том 7
Регистър  
Страница 21
Рег в ЦР на М-во правосъдието  
Санкции  
Представителство Веселин Атанасов Каравасилев
Удостоверение No 7476/25.10.2018