СКШ ХАРМОНИЯ

chess

Спортен шахматен клуб ХАРМОНИЯ Шабла 9680, ул. "Равно поле" 58, ЕИК: 124046110 председател: Деян Георгиев Димитров GSM: 0885 132 468, e-mail:harmonia_chess@abv.bg

MMC ID 7339
Регистър ММС    
СПОРТЕН КЛУБ ШАХМАТ ХАРМОНИЯ
ID 7339
Вх No в НР 09-00-3574
Рег № в НР 1-124-030
Дата рег в НР 26.11.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование СПОРТЕН КЛУБ ШАХМАТ ХАРМОНИЯ
Седалище гр. Шабла
Област Добрич
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Шабла
Председател Деян Георгиев Димитров
Приет за член в БСФ 02.09.2017
ЕИК по Булстат 124046110
Пощ код 9680
Адрес ул. "Равно поле" 58
Телефон 0885907349
ПК  
Регистриран в Добрички окръжен съд
Ф дело 850
Год регистрация 1994
Партида 11
Том 2
Регистър 5
Страница 41
Рег в ЦР на М-во правосъдието 20080805012
Санкции  
Представителство Деян Георгиев Димитров
Удостоверение No 7502/02.11.2018