Клуб по шахмат ЛОКОМОТИВ

chess

КЛУБ ПО ШАХМАТ "ЛОКОМОТИВ"

гр. Мездра, ул. "Стефан Караджа" 10, ЕИК: 106005432, Председател: Тошко Димитров Кирков, тел: 0886006641

 

Картотекирани играчи няма данни
MMC ID 7341
Регистър ММС
КЛУБ ПО ШАХМАТ "ЛОКОМОТИВ"
ID 7341
Вх No в НР 09-00-3574
Рег № в НР 1-124-028
Дата рег в НР 26.10.2018 г.
Спорт шахмат
Наименование КЛУБ ПО ШАХМАТ "ЛОКОМОТИВ"
Седалище гр. Мездра
Област Враца
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦ обществена полза
Община Мездра
Председател Тошко Димитров Кирков
Приет за член в БСФ 02.09.2017
ЕИК по Булстат 106005432
Пощ код 3100
Адрес ул. "Стефан Караджа" 10
Телефон 0886006641
ПК
Регистриран в Врачански окръжен съд
Ф дело 1084
Год регистрация 1993
Партида 11
Том 1
Регистър
Страница 22
Рег в ЦР на М-во правосъдието 20031222058
Санкции
Представителство Тошко Димитров Кирков
Удостоверение No 7500/02.11.2018