Съдийска комисия  |   Комисия ДЮШ  |    Контакти БФШ 2022 |    office@bulchess.com | bfchess2022@gmail.com

BFSH 2022 FINAL

КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ КЪМ БФШ 2022 ЗА 2023 г. 

 

№ ПО РЕД № А-Я ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ГОД. НА РАЖД. ШАХМАТЕН КЛУБ ГРАД В БГ ПРЕДСЕДАТЕЛ ШК ДАТА НА КАРТ.
1 1 Алекс Николаев Енев 2011 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
2 2 Александра Галинова Генчева 2014 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
3 3 Александър Красенов Маслянков 2014 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
4 4 Бисер Христов Георгиев 1962 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
5 5 Богдан Мариянов Стоядинов 2016 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
6 6 Венелин Веселинов Карастоянов 2014 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
7 7 Виктор Мариянов Стоядинов 2013 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
8 8 Владимир Бориславов Капукаранов 2015 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
9 9 Далия Николаева Кожухарова 2014 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
10 10 Захари Стоилов Захариев 1961 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
11 11 Златко Павлинов Златев 2015 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
12 12 Ивайло Илиянов Капарашев 2014 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
13 13 Йордан Бориславов Капукаранов 2015 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 02/01/23
14 14 Калоян Иванов Стоянов 2013 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
15 15 Кристиан Стоянов Ангелов 2006 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
16 16 Лиъм Николаев Кожухаров 2011 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
17 17 Мартин Галинов Генчев 2012 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
18 18 Мартин Пламенов Кънчев 2009 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
19 19 Никита Иванович Басов 2010 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
20 20 Никола Георгиев Великов 2008 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
21 21 Никола Лъчезаров Лалев 1991 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
22 22 Николай Димитров Илиев 1986 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
23 23 Николай Илианов Цеков 2007 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
24 24 Николай Петров Йорданов 1971 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
25 25 Петър Първанов Първанов 2014 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
26 26 Петър Симеонов Симеонов 2011 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
27 27 Полина Ивановна Басова 2009 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
28 28 Радосвет Тодоров Арабаджиев 2014 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
29 29 Радослав Даниелов Димитров 1993 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
30 30 Радослав Николов Линков 2015 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
31 31 Самуил Георгиев Илич 2013 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
32 32 Светла Недева Йорданова 1976 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
33 33 Стилиан Стоянов Ангелов 2006 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
34 34 Тодор Валентинов Камбуров 2014 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
35 35 Юлия Ивановна Басова 2008 ШК ЕТЪР Велико Търново Николай Йорданов 03/01/23
36 1 Валентин Валентинов Митев 2004 ШК ЛЕВСКИ София Васил Тончев 03/01/23
37 2 Владимир Иванов Димитров 1968 ШК ЛЕВСКИ София Васил Тончев 03/01/23
38 3 Галя Емилова Читакова 2003 ШК ЛЕВСКИ София Васил Тончев 03/01/23
39 4 Кристиян Ивайлов Арбов 2005 ШК ЛЕВСКИ София Васил Тончев 03/01/23
40 5 Надя Василева Тончева 2005 ШК ЛЕВСКИ София Васил Тончев 03/01/23
41 6 Петър Василев Великов 1951 ШК ЛЕВСКИ София Васил Тончев 03/01/23
42 7 Станимир Каменов Зашев 1980 ШК ЛЕВСКИ София Васил Тончев 03/01/23
43 1 Богдан Цончев Драгански 1961 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 03/01/23
44 2 Владимир Андреев Шаламанов 1981 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 03/01/23
45 3 Владко Димитров Мерджанов 1958 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 03/01/23
46 4 Георги Александров Георгиев 1969 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
47 5 Денис Максимов Митков 2000 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
48 6 Димитър Стефанов Мархолев 1971 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
49 7 Еньо Иванов Енев 1968 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
50 8 Любомир Велчев Мишев 1976 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
51 9 Маргарита Боянова Войска 1963 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
52 10 Румяна Христева Гочева 1957 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
53 11 Стефка Иванова Савова 1958 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
54 12 Томас Петров Маджаров 1951 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
55 13 Тюнде Чонкич 1958 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
56 14 Цвета Кирилова Василева 1972 СКШ ЛОКОМОТИВ Пловдив Маргарита Войска 06/01/23
57 1 Георги Цветелинов Игнатов 2003 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
58 2 Данаил Иванов Димов 1971 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
59 3 Димитър Маринов Тодоров 1967 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
60 4 Звезделина Николаева Бонева 1985 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
61 5 Иван Харалампиев Въжаров 1962 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
62 6 Красимир Борисов Бочев 1959 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
63 7 Красимир Игнатов Кръстев 1962 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
64 8 Маргарита Цветанова Бочева 1963 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
65 9 Николай Бонев Колев 1955 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 13/01/23
66 10 Пламен Симеонов Стефанов 1961 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
67 11 Румен Василев Ташков 1962 СКШ ВРАЦА Враца Красимир Бочев 06/01/23
68 1 Атанас Атанасов Узунов 2012 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 06/01/23
69 2 Борис Огнянов Янакиев 2014 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 06/01/23
70 3 Боян Светославов Станев 2011 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 06/01/23
71 4 Васил Николаев Илиев 2017 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
72 5 Велислав Димитров Захариев 2015 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
73 6 Венета Тодорова Петкова 1987 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
74 7 Виктор Ивайлов Русев 2012 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
75 8 Владимир Венциславов Дамянов 2012 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
76 9 Владимир Емилов Банов 2011 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
77 10 Галина Панайотова Петрова 2014 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
78 11 Данаил Христов Попзафиров 2011 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
79 12 Денис Данаилов Христов 2012 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
80 13 Дора Цветозарова Христова 2011 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
81 14 Евгени Бърдарев 1987 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 9/01/23
82 15 Ерик Валери Стойчев 2014 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
83 16 Ива Николова Виденова-Куляшевич 1987 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
84 17 Ивайло Василев Цеков 2012 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
85 18 Иван Александрович Якиш 2018 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
86 19 Иван Миладинов Бочев 2015 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
87 20 Иван Цветозаров Христов 2006 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
88 21 Йоана Петкова Кръстева 2009 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
89 22 Йордан Фердинандов Стоянов 1954 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
90 23 Калоян Константинов Станков 2017 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
91 24 Кристиян Владимиров Рангелов 2008 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
92 25 Лъчезар Орлинов Иванов 2008 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
93 26 Лъчезар Панайотов Петров 2011 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
94 27 Мартин Данаилов Христов 2013 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
95 28 Мартин Сергеев Петров 2000 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
96 29 Никол Орлинова Иванова 2014 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
97 30 Никола Илиянов Христов 2012 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
98 31 Никола Красимиров Кънов 2007 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
99 32 Огнян Доброслав Софиянски 2016 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
100 33 Пламен Маринов Калудов 2016 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
101 34 Самуил Николаев Димитров 2017 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
102 35 Саня Петрова Витанова 2011 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
103 36 Симеон Александров Дойчинов 2007 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
104 37 Симеон Маринов Калудов 2014 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
105 38 Симеон Стефанов Цветанов 2015 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
106 39 Спас-Александър Мартинов Гочев 2011 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
107 40 Тодор Станиславов Костов 2015 ШК ЕЛИТ София Венета Петкова 11/01/23
108 1 Адриана Костадинова Николова 1988 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
109 2 Алексанър Асенов Ташев 2006 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
110 3 Белослава Людмилова Кръстева 2004 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
111 4 Габриела Андреева Антова 2002 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
112 5 Ивелина Христова Христова 2008 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
113 6 Йоан Пресиян Коев 2014 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
114 7 Михаил Вилхелм Илиев 1950 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
115 8 Никола Мирославов Малчев 2014 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
116 9 Ния Мирославова Малчева 2014 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
117 10 Стефан Петков Стойнов 1962 ШК ШАХ XXI София Михаил Илиев 11/01/23
118 1 Бойко Бочев Раковски 2004 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
119 2 Бранимир Петров Бочев 2001 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
120 3 Емил Стилиянов Кънчев 2008 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
121 4 Йоан Ивелинов Иванов 2009 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
122 5 Йордан Станчев Станев 2008 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
123 6 Константинов Панайотис Бехракис 2013 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
124 7 Лука Джузепе Осо 2014 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
125 8 Мая Маринова Атанасова 2014 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
126 9 Румен Тошков Радулов 2007 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
127 10 Юли Маринов Атанасов 2012 ШК ТРОЯН Троян Симеон Винчев 11/01/23
128 1 Александър Атанасов 2011 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
129 2 Александър Василев 2012 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
130 3 Антонина Георгиева 1948 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
131 4 Васил Антонов 2013 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
132 5 Васил Тричков 1969 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
133 6 Владимир Кононенко 2008 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
134 7 Габриела Великова 2002 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
135 8 Габриела Иванова 2013 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
136 9 Георгии Стефанов 2013 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
137 10 Дарина Иванова 2014 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
138 11 Дария Попова 2013 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
139 12 Десислава Първанова 1965 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
140 13 Димитринка Братимирова 1958 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
141 14 Емилия Златанова 1958 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
142 15 Калоян Добриславов 2007 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
143 16 Константин Георгиев 2007 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
144 17 Кристияна Гуглова 2015 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
145 18 Лейла Димитрова 1973 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
146 19 Лозана Несторова 1947 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
147 20 Лъчезар Колев 2005 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
148 21 Магдалена Сапарева 1943 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
149 22 Марина Миланова 2014 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
150 23 Мартин Бекирски 2015 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 11/01/23
151 24 Мартин Бекирски 2015 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 13/01/23
152 25 Мила Бъклова 2008 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 13/01/23
153 26 Мирослава Тодорова 2013 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
154 27 Никита Станиславов Райков 2015 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
155 28 Никола Димов 2005 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
156 29 Николай Василев 1969 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
157 30 Николай Ставрев 1972 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
158 31 Нина Тошева 2013 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
159 32 Павел Великов 2013 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
160 33 Павел Германов 2015 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
161 34 Павлина Чилингирова 1955 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
162 35 Петя Караиванова 2007 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 12/01/23
163 36 Пламен Стоименов 1963 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 14/01/23
164 37 Пламена Цветанова Антонова 2017 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 14/01/23
165 38 Стефан Василев 1977 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 14/01/23
166 39 Стоян Стоянов 2003 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 14/01/23
167 40 Христо Славчев 2014 ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ София Васил Тричков 14/01/23
168 1 Александър Йорданов Стоянов 2013 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
169 2 Божидар Иванов Иванов 1974 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
170 3 Борис Николаев Чаталбашев 1974 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
171 4 Валентин Пламенов Вълев 1998 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
172 5 Георги Станиславов Няголов 2013 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
173 6 Денис Алексеевич Швенк 2010 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
174 7 Деница Юлиянова Петкова 2003 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
175 8 Душко Иванов Калчев 1949 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
176 9 Ефим Сергеевич Кан 2005 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
177 10 Желчо Иванов Желев 1960 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 14/01/23
178 11 Живко Иванов Жеков 1963 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
179 12 Калоян Атанасов Кошничаров 2014 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
180 13 Калоян Пламенов Пенчев 2015 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
181 14 Кристиян Галев Георгиев 2008 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
182 15 Марин Пламенов Маринов 2010 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
183 16 Мария Едгаровна Абрамян 2007 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
184 17 Никола Георгиев Георгиев 2011 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
185 18 Никола Иванов Чапанов 2010 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
186 19 Николай Димитров Желев 2008 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
187 20 Николай Драгомиров Пашов 2013 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
188 21 Николай Кирилов Казаков 2006 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
189 22 Николай Сотиров Сотиров 1969 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
190 23 Нинчев Даниел Любомиров 1996 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
191 24 Нургюл Илханова Салимова 2003 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
192 25 Петър Георгиев Тодоров 1996 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
193 26 Преслав Калинов Евтимов 2011 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
194 27 Рафаел Едгарович Абрамян 2014 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
195 28 Румен Иванов Танев 2012 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
196 29 Самуил Мартинов Тодоров 2014 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
197 30 Стамен Николаев Грудов 2015 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
198 31 Стефан Николаев Кандур 2012 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
199 32 Стефани Илива Чучукова 2006 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
200 33 Христо Кирилов Стоянов 2009 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
201 34 Цветан Костов Стоянов 2004 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
202 35 Цветомир Ангелов Ангелов 1973 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
203 36 Янис Вълчев Павлов 2016 ШК БУРГАС 64 Бургас Живко Жеков 16/01/23
204 1 Борис Йорданов Ангелов 2016 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 16/01/23
205 2 Борислав Георгиев Желязков 2013 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 16/01/23
206 3 Габриела Ивайлова Нейчева 2014 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 16/01/23
207 4 Георги Георгиев Банков 2012 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 16/01/23
208 5 Елица Бориславова Тодорова 2014 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 16/01/23
209 6 Иван Бориславов Тодоров 2011 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 16/01/23
210 7 Иван Володя Василиев 2011 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
211 8 Красен Василев Николов 1953 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
212 9 Кристиян Красимиров Александров 2011 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
213 10 Лъчезар Веселинов Йорданов 2001 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
214 11 Михаил Иванов Мързаков 2008 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
215 12 Никола Йвайлов Нейчев 2012 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
216 18 Никола Нанов Петров 2010 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
217 13 Румен Иванов Мързаков 2011 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
218 14 Самуил Радославов Велков 2012 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
219 15 Симона Красимирова Александрова 2015 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
220 16 Славян Деян Енев 2011 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
221 17 Стоян Владимиров Илиев 2014 ШК ВАРНА Варна Красен Николов 17/01/23
222 1 Патрицие Найманова 2005 ШК МИХАИЛ ТАЛ Червен Бряг Иван Вачев 17/01/23
223 1 Александър Александров Пенчев 2014 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
224 2 Борис Василев Борисов 1975 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
225 3 Борислав Петков Христов 1988 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
226 4 Галин Стефанов Иванов 1976 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
227 5 Георги Спасов Спасов 1949 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
228 6 Ейдън Тимоти Хаулет 2015 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
229 7 Захарин Тодоров Вълчинов 1982 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
230 8 Иван Стоянов Златанов 1987 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
231 9 Петър Захариев Зарков 1985 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
232 10 Симеон Христов Владимиров 2012 ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД Ботевград Дамян Маринов 17/01/23
233 1 Александър Желязков 2003 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
234 2 Елица Руменова Раева 1987 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
235 3 Мирослав Иванов Коларов 2003 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
236 4 Николай Николаев Петков 2011 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
237 5 Ростислав Руменов Раев 1984 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
238 6 Румен Руменов Върбанов 2011 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
239 7 Станислав Стойков Ботев 2006 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
240 8 Стойко Стоянов Ботев 1971 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
241 9 Христо Стефанов Михайлов 2008 ШК-ПРИСТИС Русе Ростислав Раев 17/01/23
242 1 Александър Александров Цолов 2011 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
243 2 Боряна Борисова Аршинкова 2008 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
244 3 Валентин Владимиров Каменов 1967 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
245 4 Владимир Георгиев Павлов 2004 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
246 5 Георги Кирилов Попов 1941 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
247 6 Денислав Викторов Благоев 2008 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
248 7 Диляна Дилянова Иванова 2007 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
249 8 Емилия Енчова Георгиева 1967 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
250 15 Йордан Иванов Стойков 1951 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
251 12 Кирил Димитров Георгиев 1965 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
252 9 Олег Макавеев Иванов 1952 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
253 10 Ралица Борисова Аршинкова 2011 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
254 11 Ралица Красимирова Илиева 2004 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
255 13 Стойчо Дойков Дойков 1939 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
256 14 Яне Георгиев Гелемеров 1949 ШК АН ПАСАН София Георги Павлов 17/01/23
257 1 Ивайло Тихомиров Белев 1984 ШК ТРЯВНА-2001 Трявна Ивайло Белев 17/01/23
258 2 Красен Русев Стефанов 1984 ШК ТРЯВНА-2001 Трявна Ивайло Белев 17/01/23
259 3 Петър Христов Христов 1988 ШК ТРЯВНА-2001 Трявна Ивайло Белев 17/01/23
260 1 Момчил Златков Петков 2005 ШК ЕНЕРГИЯ Добрич Тодор Тодоров 17/01/23
261 1 Амбар Красимирова Кръстева 2014 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
262 2 Василена Радославова Очкова 2013 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
263 3 Даниел Красимиров Русев 2012 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
264 4 Димитър Любозаров Въндев 1969 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
265 5 Иван Добромиров Иванов 2013 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
266 6 Илиян Петров Добрянов 2014 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
267 7 Красимир Иванов Русев 1983 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
268 8 Мария Радославова Очкова 2011 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
269 9 Мартин Иванов Бакалски 2014 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
270 10 Момчил Петров Николов 1985 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
271 11 Павел Пламенов Стойчев 2014 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
272 12 Пламен Димитров Младенов 1987 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
273 13 Светлин Иванов Бакалски 2009 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
274 14 Ханко Красимиров Кръстев 2013 ШК СИНИТЕ КАМЪНИ Сливен Радослав Очков 17/01/23
275 1 Антон Павлов Аврамов 1963 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
276 2 Антоний Георгиев Георгиев 2009 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
277 3 Атанас Димитров Димитров 1967 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
278 4 Баран Нурай Неждетов 2008 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
279 5 Боряна Атанасова Димитрова 2006 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
280 6 Валери Йорданов Великов 2011 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
281 7 Васил Спасов Спасов 1971 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
282 8 Велин Николаев Симеонов 2013 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
283 9 Виктория Иванова Петрова 2015 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
284 10 Витомир Владиславов Арнаудов 2011 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
285 11 Гала Димитрова Параскевова 2013 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
286 12 Георги Йорданов Георгиев 2007 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
287 13 Даниел Руменов Йорданов 2014 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
288 14 Дария Мария-Десислава Петрова 2014 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
289 15 Дилек Мехмед Мехмед 2013 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
290 16 Димитър Пламенов Петров 2012 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
291 17 Добриана Йорданова Папазова 2012 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
292 18 Еге Емре Есмер 2011 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
293 19 Жеко Христов Хаджииванов 2010 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
294 20 Живко Калоянов Калоянов 2011 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
295 21 Ивайло Трифонов Борисов 2013 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
296 22 Иван Владимиров Писев 2014 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
297 23 Иван Христов Параскевов 2012 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
298 24 Илиан Илианов Македонски 2015 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
299 25 Каан Гюнай Тефиков 2008 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
300 26 Кристиян Яворов Вълчев 2012 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
301 27 Магдалена Стоянова Стоянова 2006 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
302 28 Марина Владимирова Писева 2016 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
303 29 Мартин Михайлов Атанасов 2011 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
304 30 Мая Руменова Милкова 2014 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
305 31 Никола Деянов Банков 2011 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
306 32 Николай Атанасов Герчев 2014 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
307 33 Николай Василев Тодоров 1964 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
308 34 Николай Венелинов Вълчанов 2009 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
309 35 Николай Галинов Неделчев 2010 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
310 36 Норайр Сурен Шахбазян 2012 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
311 37 Павел Димитров Параскевов 2014 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
312 38 Павел Станиславов Петков 2008 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
313 39 Самуил Симеонов Борисов 2016 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
314 40 Силвия Цветомирова Йосифова 2013 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
315 41 Симеон Илиянов Хараланов 2013 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
316 42 Стоян Тодоров Герджиков 2012 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
317 43 Теодор Георгиев Георгиев 2011 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
318 44 Теодор Чавдаров Драгиев 2016 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
319 45 Хакан Велиев Ахмедов 2015 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
320 46 Християн Миленов Илиев 2006 СКШ ШУМЕН Шумен Илиян Хараланов 17/01/23
321 1 Адриан Воденов Митушев 2008 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
322 2 Анелия Кирилова Владимирова 2007 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
323 3 Атанас Стефанов Симонски 2009 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
324 4 Веселин Имков Методиев 1998 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
325 5 Виктория Живкова Стрендева 2006 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
326 6 Георги Ангелов Кулинчев 1959 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
327 7 Георги Кирилов Чепандов 1946 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
328 8 Дария Ивайлова Дудаклиева 2014 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
329 9 Иван Георгиев Вакъвчиев 1956 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
330 10 Илиян Георгиев Манов 2005 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
331 11 Илиян Кирилов Владимиро 2012 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
332 12 Йордан Стефанов Симонски 2007 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
333 13 Константин Георгиев Мадолев 2014 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
334 14 Лазар Насар 2003 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
335 15 Мариана Живкова Вакъвчиева 1960 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
336 16 Мариана Стоянова Пенкова 1970 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
337 17 Марин Владимиров Атанасов 1954 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
338 18 Марио Милчев Вутов 1974 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
339 19 Матео Антонов Чавдаров 2016 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
340 20 Никол Николаева Лазарова 2016 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
341 21 Николай Иванов Нинов 1969 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
342 22 Симона Александрова Крушалийска 2015 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
343 23 Стефани Венциславова Йорданова 2006 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
344 24 Стойко Бойков Котев 2015 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
345 25 Тодор Бориславов Бонев 1987 ШК ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД Благоевград Марин Атанасов 17/01/23
346 1 Александра Александрова Генчева 2013 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 17/01/23
347 2 Александра Георгиева Нанева 2014 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 17/01/23
348 3 Александър Светлинов Левков 2014 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 17/01/23
349 4 Борис Светлинов Левков 2016 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 17/01/23
350 5 Бояна Николаева Цаневска 2010 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 17/01/23
351 6 Валери Найденов Георгиев 2015 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
352 7 Владимир Миленов Великов 2010 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
353 8 Даная Илкова Костадинова 2016 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
354 9 Дариа Пламенова Палукова 2012 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
355 10 Дарина Димитрова Илиянова 2000 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
356 11 Димитър Яниславов Михайлов 2003 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
357 12 Ивайло Христов Христов 2007 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
358 13 Илко Данаилов Савов 1989 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
359 14 Йоана Атанасова Атанасова 2002 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
360 15 Камен Христов Тачев 1975 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
361 16 Кристиан Иво Стоев 2014 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
362 17 Кристиян Митков Чолаков 2011 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
363 18 Лиляна Иванова Славова 2008 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
364 19 Максимилиан Алексеев Войков 2012 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
365 20 Мирослав Ивайлов Манев 2013 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
366 21 Моника Панайотова Йорданова 2009 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
367 22 Никола Костов Христов 2009 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
368 23 Никола Николаев Христов 2015 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
369 24 Самуил Виолинов Савов 2014 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
370 25 Самуил Георгиев Георгиев 2016 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
371 26 Саня Дечкова Зуртелова 2015 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
372 27 Сияна Илкова Костадинова 2008 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
373 28 Слави Павлов Радев 2009 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
374 29 Теодор Евгениев Анастасов 2013 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
375 30 Траян Миленов Минчев 1984 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
376 31 Христо Ивелинов Христов 1975 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
377 32 Янита Димитрова Иванова 2015 СКШ ОДЕСОС Варна Христо Христов 18/01/23
378 1 Александра Николаева Бурова 2016 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 18/01/23
379 2 Антон Илиянов Панчев 2015 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 18/01/23
380 3 Беатрис Олегова Ярова 2013 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 18/01/23
381 4 Виктор Бисеров Арабаджиев 2013 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 18/01/23
382 5 Виктор Владимиров Йорданов 2010 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 18/01/23
383 6 Георги Митков Николов 2014 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
384 7 Димитър Димитров Дюлгеров 1996 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
385 8 Йоан Борис Семков 2015 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
386 9 Калоян Константинов Казаков 2013 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
387 10 Калина Калинова Кирилова 2015 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
388 11 Катрин Георгиева Англелова 2017 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
389 12 Кристиан Николаев Марков 2014 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
390 13 Магдалена Василева Пашева 2015 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
391 14 Нора Пламенова Рашева 2008 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
392 15 Петрозар Петромиров Маринов 2015 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
393 16 Петър Кирилов Митрашков 2016 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
394 17 Преслав Дениславов Георгиев 2014 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
395 18 Слав Преславов Наков 2012 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
396 19 Станислав Петров Петров 2011 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
397 20 Теодор Ивайлов Петров 2014 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
398 21 Тодор Чавдаров Доровски 2013 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
399 22 Христинка Емилова Илиева 1971 СКШ ПЛЕВЕН XXI Плевен Христинка Илиева 19/01/23
400 1 Александър Младенов Великов 2009 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
401 2 Алексей Николаев Николов 2015 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
402 3 Анджелина Александрова Кеворкян 2013 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
403 4 Андрей Денев Илиев 2014 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
404 5 Велизар Димитров Върбанов 2013 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
405 6 Владимир Младенов Великов 2007 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
406 7 Грета Светославова Великова 2014 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
407 8 Дамян Дамянов Калчев 2004 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
408 9 Даниел Станимиров Тодоров 2014 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
409 10 Ивайло Светославов Георгиев 2014 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
410 11 Йордан Валентинов Йорданов 2011 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
411 12 Калоян Тихомиров Тодоров 2013 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
412 13 Константин Колев Иванов 2012 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
413 14 Тодор Георгиев Костадинов 2009 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
414 15 Явор Станимиров Нончев 2009 ШК ДОБРУДЖА - 2013 Добрич Галин Костов 19/01/23
415 1 Андрей Николов Николов 1972 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
416 2 Ваня Минкова Николова 1973 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
417 3 Галин Димитров Костов 1964 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
418 4 Даниел Иванов Йорданов 2002 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
419 5 Денис Мирославов Иванов 2013 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
420 6 Деян Георгиев Димитров 1982 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
421 7 Павлин Георгиев Гочев 1982 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
422 8 Станимир Христов Христов 1980 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
423 9 Христо Жечев Христов 1948 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
424 10 Явор Андреев Николов 2005 ШК ХАРМОНИЯ 25 Шабла Деян Димитров 19/01/23
425 1 Александър Пламенов Станчев 1991 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
426 2 Антон Теодосиев Костадинов 1982 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
427 3 Валентин Панайотов Минчев 1959 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
428 4 Валентина Димитрова Димитрова 2006 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
429 5 Васил Георгиев Георгиев 2005 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
430 6 Велина Дикова Суружон 2005 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
431 7 Венцислав Георгиев Николов 1982 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
432 8 Даниел Бисеров Стоянов 2008 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
433 9 Деян Аворов Якимов 2012 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
434 10 Диян Георгиев Димов 1974 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
435 11 Калоян Маринов Христев 2011 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
436 12 Калоян Станиславов Димитров 2008 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
437 13 Константин Георгиев Иванов 1956 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
438 14 Красимир Иванов Кирчев 1973 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 19/01/23
439 15 Мартин Димитрова Димитрова 2010 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
440 16 Мартин Диянов Димитров 2009 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
441 17 Минко Костадинов Шишков 1971 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
442 18 Мирослав Милен Димитров 2014 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
443 19 Николай Милен Димитров 2017 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
444 20 Огнян Ивов Герасимов 2013 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
445 21 Павел Петков Янев 1992 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
446 22 Пламен Иванов Петров 1989 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
447 23 Райчо Милков Милев 2003 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
448 24 Росен Стефанов Михалев 1962 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
449 25 Станислав Павлинов Стоянов 1980 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
450 26 Стелиян Димитров Мичев 1976 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
451 27 Стефан Николаев Узунов 2009 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
452 28 Точно Спасов Тенев 1953 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
453 29 Христо Георгиев Николов 2013 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
454 30 Явор Петров Златев 2015 ШК КАИСА-ВАРНА Варна Минко Шишков 20/01/23
455 1 Виктория Славеева Радева 2001 СКШ МАРИЦА-ПЛОВДИВ Пловдив Атанас Атанасов 20/01/23
456 1 Алекси Неделчев Радев 1946 СКШ-АЛЕХИН Поморие Алекси Радев 20/01/23
457 1 Алекс Николаев Кабаиванов 2012 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 20/01/23
458 2 Боян Деянов Станков 2011 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 20/01/23
459 3 Боян Северинов Манев 2015 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 20/01/23
460 4 Даниел Деянов Чакъров 2011 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 20/01/23
461 5 Ема Пламенова Костова 2014 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 20/01/23
462 6 Емануил Теодорос Орфанудакис 2007 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 20/01/23
463 7 Ертан Динчер Даудов 2014 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 20/01/23
464 8 Иван Деянов Петков 2011 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 20/01/23
465 9 Калин Венелинов Ганев 2011 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 25/01/23
466 10 Максим Станимиров Цанев 2015 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 25/01/23
467 11 Никола Яворов Николаев 2015 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 25/01/23
468 12 Теодор Тодоров Тодоров 2011 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 25/01/23
469 13 Филип Калоянов Маринов 2014 ШК ДУНАВ-1931 Русе Димитър Роев 25/01/23
470 1 Адем Изияев Бекиров 1966 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
471 2 Бюрхан Джемилов Мехмедов 1972 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
472 3 Делян Радославов Димитров 1995 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
473 4 Димитър Христов Димитров 1974 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
474 5 Ивайло Ростислав Тодоров 2012 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
475 6 Илия Валентинов Върбанов 1985 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
476 7 Михаил Руменов Михайлов 1971 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
477 8 Онур Мехмедов Османов 1996 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
478 9 Ростислав Тодоров Сименонов 1977 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
479 10 Салим Ибрямов Салимов 1955 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
480 11 Стефан Найденов Христов 1967 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
481 12 Стойчо Йорданов Божилов 1954 ШСК МИСИОНИС-ТЪРГОВИЩЕ Търговище Стойчо Божилов 25/01/23
482 1 Ани Антонова Крумова-Пайкова 1994 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
483 2 Венко Ганев Атанасов 1959 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
484 3 Виктор Иванов Иванов 2016 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
485 4 Владислав Александров Дишков 2009 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
486 5 Георги Владимиров Тодоров 1947 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
487 6 Димитър Иванов Хинев 1949 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
488 7 Кирил Дамянов Атанасов 2009 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
489 8 Константин Ангелов Стоянов (Коста Ангелов) 1946 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
490 9 Кристиян Костадинов Хаджитенев 2009 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
491 10 Луиза-Десислава Пенчева Андонова 1979 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
492 11 Недялка Желязкова Стойкова 1961 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
493 12 Силвия Тошева Йорданова 2008 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
494 13 Стоян Ганев Стойков 1955 ВШК Г. ДАСКАЛОВ Варна Красимир Даскалов 25/01/23
495 1 Александър Александров Алексиев 2011 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
496 2 Венцислав Емилов Янев 2003 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
497 3 Георги Валентинов Александров 1973 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
498 4 Георги Митков Велчев 2009 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
499 5 Даниил Тодоров Михалев 1995 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
500 6 Димитър Костадинов Павлов 1955 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
501 7 Иван Емилов Янев 1980 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
502 8 Иван Пенчев Иванов 1968 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
503 9 Калоян Станимиров Вълчев 2004 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
504 10 Камен Димитров Иванов 1973 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
505 11 Мартин Любомиров Митев 1986 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
506 12 Матрин Димитров Димитров 2012 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
507 13 Стихомир Стихомиров Дончев 2011 ШК ГЕБЕДЖЕ Белослав Димитър Павлов 25/01/23
508 1 Виктория-Елизабет Симеонова Миткова 2007 СКШ СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI Плевен Петьо Маринов 25/01/23
509 1 Ангел Георгиев Петров 1972 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
510 2 Ангел Тошков 1982 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
511 3 Вельо Иванов Колев 1937 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
512 4 Денислав Даниелов Кирчев 2001 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
513 5 Костадин Граматиков 1964 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
514 6 Красимир Благоев Андреев 1962 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
515 7 Мирослав Колев Мирчев 2002 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
516 8 Радослав Петров Георгиев 2003 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
517 9 Симеон Ангелов Георгиев 2001 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
518 10 Христо Ангелов Георгиев 2007 ОШК ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин Симеон Георгиев 25/01/23
519 1 Георги Николаев Младенов 2000 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
520 2 Гинчо Николаев Гочев 2000 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
521 3 Ивайло Василев Кирилов 2003 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
522 4 Йордан Владимиров Каменов 2012 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
523 5 Константин Станислав Чаушев 2017 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
524 6 Коце Филипов Коцев 1954 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
525 7 Михаил Владимиров Каменов 2014 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
526 8 Радислав Йорданов Атанасов 1960 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
527 9 Светослав Георгиев Лозанов 1971 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
528 10 Тео Ангелов Янакиев 2015 СКШ НСА София Радислав Атанасов 25/01/23
529 1 Владислав Янков Димитров 2016 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
530 2 Георги Пламенов Щерев 2010 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
531 3 Диана Дякова Димитрова 1956 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
532 4 Димитър Красимиров Бъцков 2014 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
533 5 Иван Владимиров Василев 2015 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
534 6 Калина Михайлова Шипкова 2011 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
535 7 Калоян Лалев Дечков 2012 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
536 8 Карин Александрова Ташева 2016 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
537 9 Константин Василев Смилов 2009 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
538 10 Константин Георгиев Дзанев 2002 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
539 11 Кристиан Стефанов Качанов 2014 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
540 12 Кристиян Стефанов Дуралиев 2016 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
541 13 Марио Красимиров Тончев 2017 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
542 14 Мартин Димитров Димитров 2016 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
543 15 Петрана Николова Драганова 1956 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
544 16 Симеон Станиславов Дичев 2009 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
545 17 Стоян Минчев Стоянов 1985 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
546 18 Таня Илиева Банинска 1961 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
547 19 Тодор Петров Петров 2011 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
548 20 Християна Миленова Кирилова 2012 ШК КАЗАНЛЪК 21 Казанлък Петрана Драганова 26/01/23
549 1 Ангел Иванов Даулов 1961 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 26/01/23
550 2 Анджелина Антонова Авджиева 2013 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 26/01/23
551 3 Антон Ивайлов Митков 2015 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 26/01/23
552 4 Арнолд Виттиг 2008 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 26/01/23
553 5 Борислав Ангелов Сариев 2013 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 26/01/23
554 6 Димитър Миленов Пехливанов 2012 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 26/01/23
555 7 Димитър Николаев Панайотов 2011 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 26/01/23
556 8 Елена Георгиева Кондузова 2014 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
557 9 Захари Благовестов Арсов 2015 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
558 10 Ивона Златкова Кинева 2008 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
559 11 Марина Милчева Атанасова 2008 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
560 12 Мариян Желязков Араджиев 1988 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
561 13 Милица Георгиева Георгиева 2007 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
562 14 Нели Георгиева Георгиева 2011 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
563 15 Стефани Тодорова Чакърова 2008 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
564 16 Теодора Георгиева Димитрова 2014 ШК ИВАЙЛОВГРАД Ивайловград Мариян Араджиев 30/01/23
565 1 Атанас Христов Христов 1975 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
566 2 Васил Александров Василев 1973 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
567 3 Добромир Ясенов Желев 2012 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
568 4 Живко Димитров Георгиев 1969 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
569 5 Ивайло Миленов Ангелов 2006 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
570 6 Мартин Валентинов Вълчев 2009 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
571 7 Момчил Ясенов Желев 2010 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
572 8 Николай Йорданов Йорданов 1976 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
573 9 Павел Генчев Каназирев 1978 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
574 10 Станислав Костов Главчев 1975 СКШ ТУНДЖА 2009 Ямбол Атанас Христов 30/01/23
575 1 Алекс Анатолиев Ангелов 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
576 2 Алекс Върбанов 2013 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
577 3 Александър Георгиев Валентинов 2009 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
578 4 Александър Мартинов Ангелов 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
579 5 Анджелика Николова Ненова 2010 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
580 6 Арина Маринова 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
581 7 Боби Благовест Пенков 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
582 8 Борис Данков 2006 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
583 9 Борис Мирославов Брайков 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
584 10 Борис Росенов Дайраджиев 2009 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
585 11 Борис Чавдаров Стойков 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
586 12 Боян Александров Петров 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
587 13 Боян Еленчев 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
588 14 Боян Стефанов Марков 2011 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
589 15 Валентин Яниев Младенов 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
590 16 Валери Владиславов Владимиров 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
591 17 Валерия Цветанова Ненчева 2016 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
592 18 Васил Бориславов Борисов 2007 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
593 19 Васил Николаев Илиев 1978 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
594 20 Велислав Христов Куков 1983 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
595 21 Владислав Пламенов Тотев 2010 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
596 22 Вяра Георгиева Петрова 2016 ШК ЦСКА София Васил Илиев 30/01/23
597 23 Георги Владимиров Русанов 2010 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
598 24 Георги Илков Филев 1984 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
599 25 Георги Йорданов Димитров 2011 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
600 26 Георги Младенов 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
601 27 Георги Николаев 1997 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
602 28 Георги Стефанов Стефанов 2005 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
603 29 Георги Христов 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
604 30 Горан Кръстев Кръстев 1989 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
605 31 Дара Мартин Василева 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
606 32 Дарин Кръстев 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
607 33 Денислав Иванов 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
608 34 Деян Кирилов Голосманов 2009 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
609 35 Джулия Ивова Маркова 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
610 36 Димитър Димитров Даскалов 1997 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
611 37 Евелин Евлогиева Младенова 2005 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
612 38 Елеонора Георгиева Валентинова 2011 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
613 39 Ели Бисерова Чиликова 2002 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
614 40 Енчо Борисов Стоянов 2004 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
615 41 Ивайла Николова 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
616 42 Ивона Миленова Русева 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
617 43 Илиян Лъчезаров Попов 1978 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
618 44 Ирина Ясенова Петкова 2007 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
619 45 Йоана Йовицова Божкова 2006 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
620 46 Йовица Борисов Божков 1970 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
621 47 Йорданка Бисерова Стефанова 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
622 48 Калина Босева 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
623 49 Калина Христова Йорданова 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
624 50 Калина Цветкова 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
625 51 Калоян Георгиев Георгиев 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
626 52 Калоян Красимиров Паликов 2008 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
627 53 Карина Кирилова Георгиева 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
628 54 Кирил Павликов Лазаров 2005 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
629 55 Константин Бориславов Златанчев 2011 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
630 56 Константин Георгиев Георгиев 2016 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
631 57 Кристиан Филипов Филипов 2016 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
632 58 Кристиан Христомиров Русев 2009 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
633 59 Кристиана Николова Данева 2011 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
634 60 Кристиана Чавдарова Копоева 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
635 61 Кубрат Константинов Петков 2013 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
636 62 Любомир Георгиев Кушев 2016 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
637 63 Любомир Данов 1994 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
638 64 Майкъл Дамянов Василев 2008 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
639 65 Марио Христов 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
640 66 Мария Денизова Кула 2010 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
641 67 Мартин Асенов 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
642 68 Мартин Йорданов Кьосев 2013 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
643 69 Мартина Кирилова Голосманова 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
644 70 Мартина Мартинова Колева 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
645 71 Михаела Маринова 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
646 72 Михаил Мирославов Нейков 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
647 73 Никола Георгиев Владимиров 2009 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
648 74 Никола Йорданов Мишев 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
649 75 Никола Цветанов Ненчев 2011 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
650 76 Николай Петров Докузов 2007 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
651 77 Ния Бурванова 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
652 78 Нурал Рийза 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
653 79 Орлин Димитров Цурев 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
654 80 Павел Владимиров Лозанов 2017 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
655 81 Павел Орлинов Луканов 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
656 82 Пламен Лъчезаров Трендафилов 2006 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
657 83 Пламен Шейтанов Асенов 2013 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
658 84 Преслав Пламенов Петров 2010 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
659 85 Ралица Мирославова Маркова 2000 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
660 86 Рангел Йовицов Божков 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
661 87 Рангел Цветков Цанковски 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
662 88 Рая Георгиева Гайдаржиева 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
663 89 Росен Ивайлов Стойнов 2011 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
664 90 Сашо Николов 1958 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
665 91 Светлозар Златков 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
666 92 Светлозар Мартин Василев 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
667 93 Себастиан Александър Петров 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
668 94 Симеон Андреев 2006 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
669 95 Симеон Георгиев Василев 2013 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
670 96 Симеон Момчилов Миков 2007 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
671 98 Симеон Николаев Трендафилов 2007 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
672 99 Спасимира Миленова Русева 2012 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
673 100 Станислав Андреев Андреев 1984 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
674 101 Стефан Стефанов Томиславов 2003 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
675 102 Стоян Стоянов Брадинов 2007 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
676 103 Теодор Милин Джалалиев 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
677 104 Филип Калоянов Маринов 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
678 105 Филип Павел Кашов 2014 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
679 106 Христо Георгиев Манолов 2013 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
680 107 Христо Младенов 2007 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
681 108 Христо Христов Митов 1998 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
682 109 Цветан Данев 2015 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
683 110 Юлиян Бурванов 2013 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23
684 111 Явор Стоянов 2013 ШК ЦСКА София Васил Илиев 17/01/23

  ВАЖНО ЗА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

 

 

  КЛУБОВЕ

Информация за шахматните клубове към БФШ 2022, структурирани по име, град и председател

Информация по име, населено място и картотекирани играчи
РАЗГЛЕДАЙ

  СТРУКТУРА

Информация за структурата на БФШ 2022, управителен съвет и комисии към федерацията

Информация за членовете на УС и подлежащите комисии към БФШ
ПРОЧЕТИ

  СЪДИИ

Информация лицензираните съдии по шахмат към Българска Федерация по Шахмат 2022

Информация за членовете на СК заплатили членски внос.
РАЗГЛЕДАЙ

 

  БЪЛГАРСКИ РЕЙТИНГ

 

Български рейтинг към 01.01.2023 г. КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ

Изтегли в .xlsx формат
ИЗТЕГЛИ
 

Български рейтинг към 01.01.2023 г. по УСКОРЕН ШАХМАТ

Изтегли в .xlsx формат
ИЗТЕГЛИ
 

Български рейтинг към 01.01.2023 г. по БЛИЦ ШАХМАТ

Изтегли в .xlsx формат
ИЗТЕГЛИ

 

  КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИ ТУРНИРИ

ПОДАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБРАН ОТ ВАС ШАХМАТЕН ТУРНИР!

Заявката за участие е индивидуална за всеки състезател и се изпраща директно към организатора на шахматния турнир. Подайте заявка чрез зеления бутон "ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА" на страницата на шахматния турнир, като попълните регистрационната форма коректно. Подробна информация за автоматичната система за регистрация на участник, може да намерите тук
ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ, КЛУБОВЕ И ТРЕНЬОРИ

  КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ! 

СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2023 година.

С възможност за търсене по клуб.

КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ 

 

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЮБИТЕЛИ И СЪСТЕЗАТЕЛИ НА ШАХМАТА! 

ПОДАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПУБЛИКУВАНИ ШАХМАТНИ ТУРНИРИ НА НАШАТА СТРАНИЦА! 

Заявката за участие е индивидуална за всеки състезател и се изпраща директно към организатора на шахматния турнир. Подайте заявка, чрез зеления бутон "ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА" на страницата на шахматния турнир, като попълните регистрационната форма коректно.

Подробна информация за системата за регистрация

ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР 

 

  ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ ОТ ММС! 

СПИСЪК НА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ И БЕЗ ТАКЪВ ОТ ММС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

С възможност за търсене по име или друг параметър.

ЛИЦЕНЗИРАНИ КЛУБОВЕ 

 

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАТОРИ НА ШАХМАТНИ ТУРНИРИ!

 За да популяризирате Вашия турнир, може да ни изпратите проспект и информация за него, като попълните и изпратите формата за регистрация на турнир в системата на Bulchess.com или ни го изпратите на 

office@bulchess.com

Ще бъде публикуван своевременно в нашата система в меню "Предстоящи шахматни турнири" на началната страница и "Календар".

 

  РЕГИСТРАЦИЯ НА ШАХМАТЕН ТУРНИР 

  ДЮШ към БФШ 2022

Информативен интернет сайт на комисията за развитие на ДЮШ

Страницата е в процес на всекидневно обновяване на информацията
КЪМ САЙТА
 

  БЮЛЕТИН

 

 

Абонирай се за нашия шахматен бюлетин. Бъди информирн за всички предстоящи шахматни събития.

captcha

  СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

 

Официална интернет страница на съдийската комисия към БФШ 2022

Отваря се в нов интернет прозорец

 

КЪМ САЙТА
© 2023 Българска Фдерация по Шахмат 2022. Всички права запазени. Designed By JP.