Съдийска комисия  |   Комисия ДЮШ  |    Контакти БФШ 2022 |    office@bulchess.com | bfchess2022@gmail.com

BFSH 2022 FINAL

КОЛЕКЦИЯ СПИСАНИЕ "ШАХМАТНА МИСЪЛ" - 1947 г. - 2015 г. 

  Наличен за изтегляне и визуализация по година и месец на издаване

2015

СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2015 г.  
 01.2015  02.2015  03.2015  04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015
 
2014 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2014 г.  
01.2014  02.2014  03.2014  04.2014  05.2014  06.2014  07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014
                         
2013 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2013 г.  
01.2013  02.2013  03.2013  04.2013  05.2013  06.2013 07.2013  08.2013 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013
 
2012 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2012 г.  
01.2012  02.2012  03.2012 04.2012 05.2012  06.2012  07.2012  08.2012 09.2012 10.2012 11.2012 12.2012
 
2011 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2011 г.  
01.2011  02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011 08.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011
 
2010 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2010 г.  
01.2010  02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010
 
2009 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2009 г.  
01.2009  02.2009 03.2009 04.2009 05.2009 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009
 
2008 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2008 г.  
01.2008  02.2008 03.2008 04.2008 05.2008 06.2008 07.2008 08.2008 09.2008 10.2008 11.2008 12.2008
 
2007 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2007 г.  
01.2007  02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 09.2007 10.2007 11.2007 12.2007
 
2006 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2006 г.  
01.2006  02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 09.2006 10.2006 11.2006 12.2006
 
2005 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2005 г.  
01.2005  02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005
 
2004 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2004 г.  
01.2004 02.2004 03.2004 04.2004 05.2004 06.2004 07.2004 08.2004 09.2004 10.2004 11.2004 12.2004
 
2003 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2003 г.  
01.2003 02.2003 03.2003 04.2003 05.2003 06.2003 07.2003 08.2003 09.2003 10.2003 11.2003 12.2003
 
2002 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2002 г.  
01.2002 02.2002 03.2002 04.2002 05.2002 06.2002 07.2002 08.2002 09.2002 10.2002 11.2002 12.2002
 
2001 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2001 г.  
01.2001 02.2001 03.2001 04.2001 05.2001 06.2001 07.2001 08.2001 09.2001 10.2001 11.2001 12.2001
 
2000 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  2000 г.  
01.2000 02.2000 03.2000 04.2000 05.2000 06.2000 07.2000 08.2000 09.2000 10.2000 11.2000 12.2000
 
1999 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1999 г.  
01.1999 02.1999 03.1999 04.1999 05.1999 06.1999 07.1999 08.1999 09.1999 10.1999 11.1999 12.1999
 
1998 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1998 г.  
01.1998 02.1998 03.1998 04.1998 05.1998 06.1998 07.1998 08.1998 09.1998 10.1998 11.1998 12.1998
 
1997 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1997 г.  
01.1997 02.1997 03.1997 04.1997 05.1997 06.1997 07.1997 08.1997 09.1997 10.1997 11.1997 12.1997
 
1996 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1996 г.  
01.1996 02.1996 03.1996 04.1996 05.1996 06.1996 07.1996 08.1996 09.1996 10.1996 11.1996 12.1996
 
1995 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1995 г.  
01.1995 02.1995 03.1995 04.1995 05.1995 06.1995 07.1995 08.1995 09.1995 10.1995 11.1995 12.1995
 
1994 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1994 г. 
01.1994 02.1994 03.1994 04.1994 05.1994 06.1994 07.1994 08.1994 09.1994 10.1994 11.1994 12.1994
 
1993 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1993 г. 
01.1993 02.1993 03.1993 04.1993 05.1993 06.1993 07.1993 08.1993 09.1993 10.1993 11.1993 12.1993
 
1992 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1992 г. 
01.1992 02.1992 03.1992 04.1992 05.1992 06.1992 07.1992 08.1992 09.1992 10.1992 11.1992 12.1992
 
1991 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1991 г. 
01.1991 02.1991 03.1991 04.1991 05.1991 06.1991 07.1991 08.1991 09.1991 10.1991 11.1991 12.1991
 
1990 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1990 г. 
01.1990 02.1990 03.1990 04.1990 05.1990 06.1990 07.1990 08.1990 09.1990 10.1990 11.1990 12.1990
 
1989 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1989 г. 
01.1989 02.1989 03.1989 04.1989 05.1989 06.1989 07.1989 08.1989 09.1989 10.1989 11.1989 12.1989
 
1988 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1988 г. 
01.1988 02.1988 03.1988 04.1988 05.1988 06.1988 07.1988 08.1988 09.1988 10.1988 11.1988 12.1988
 
1987 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1987 г. 
01.1987 02.1987 03.1987 04.1987 05.1987 06.1987 07.1987 08.1987 09.1987 10.1987 11.1987 12.1987
 
1986 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1986 г. 
01.1986 02.1986 03.1986 04.1986 05.1986 06.1986 07.1986 08.1986 09.1986 10.1986 11.1986 12.1986
 
1985 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1985 г. 
01.1985 02.1985 03.1985 04.1985 05.1985 06.1985 07.1985 08.1985 09.1985 10.1985 11.1985 12.1985
 
1984 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1984 г. 
01.1984 02.1984 03.1984 04.1984 05.1984 06.1984 07.1984 08.1984 09.1984 10.1984 11.1984 12.1984
 
1983 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1983 г. 
01.1983 02.1983 03.1983 04.1983 05.1983 06.1983 07.1983 08.1983 09.1983 10.1983 11.1983 12.1983
 
1982 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1982 г. 
01.1982 02.1982 03.1982 04.1982 05.1982 06.1982 07.1982 08.1982 09.1982 10.1982 11.1982 12.1982
 
1981 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1981 г. 
01.1981 02.1981 03.1981 04.1981 05.1981 06.1981 07.1981 08.1981 09.1981 10.1981 11.1981 12.1981
 
1980 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1980 г. 
01.1980 02.1980 03.1980 04.1980 05.1980 06.1980 07.1980 08.1980 09.1980 10.1980 11.1980 12.1980
 
1979 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1979 г. 
01.1979 02.1979 03.1979 04.1979 05.1979 06.1979 07.1979 08.1979 09.1979 10.1979 11.1979 12.1979
 
1978 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1978 г. 
01.1978 02.1978 03.1978 04.1978 05.1978 06.1978 07.1978 08.1978 09.1978 10.1978 11.1978 12.1978
 
1977 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1977 г. 
01.1977 02.1977 03.1977 04.1977 05.1977 06.1977 07.1977 08.1977 09.1977 10.1977 11.1977 12.1977
 
1976 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1976 г. 
01.1976 02.1976 03.1976 04.1976 05.1976 06.1976 07.1976 08.1976 09.1976 10.1976 11.1976 12.1976
 
1975 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1975 г. 
01.1975 02.1975 03.1975 04.1975 05.1975 06.1975 07.1975 08.1975 09.1975 10.1975 11.1975 12.1975
 
1974 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1974 г. 
01.1974 02.1974 03.1974 04.1974 05.1974 06.1974 07.1974 08.1974 09.1974 10.1974 11.1974 12.1974
 
1973 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1973 г. 
01.1973 02.1973 03.1973 04.1973 05.1973 06.1973 07.1973 08.1973 09.1973 10.1973 11.1973 12.1973
 
1972 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1972 г. 
01.1972 02.1972 03.1972 04.1972 05.1972 06.1972 07.1972 08.1972 09.1972 10.1972 11.1972 12.1972
 
1971 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1971 г. 
01.1971 02.1971 03.1971 04.1971 05.1971 06.1971 07.1971 08.1971 09.1971 10.1971 11.1971 12.1971
 
1970 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1970 г. 
01.1970 02.1970 03.1970 04.1970 05.1970 06.1970 07.1970 08.1970 09.1970 10.1970 11.1970 12.1970
 
1969 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1969 г. 
01.1969 02.1969 03.1969 04.1969 05.1969 06.1969 07.1969 08.1969 09.1969 10.1969 11.1969 12.1969
 
1968 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1968 г. 
01.1968 02.1968 03.1968 04.1968 05.1968 06.1968 07.1968 08.1968 09.1968 10.1968 11.1968 12.1968
 
1967 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1967 г. 
01.1967 02.1967 03.1967 04.1967 05.1967 06.1967 07.1967 08.1967 09.1967 10.1967 11.1967 12.1967
 
1966 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1966 г. 
01.1966 02.1966 03.1966 04.1966 05.1966 06.1966 07.1966 08.1966 09.1966 10.1966 11.1966 12.1966
 
1965 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1965 г. 
01.1965 02.1965 03.1965 04.1965 05.1965 06.1965 07.1965 08.1965 09.1965 10.1965 11.1965 12.1965
 
1964 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1964 г. 
01.1964 02.1964 03.1964 04.1964 05.1964 06.1964 07.1964 08.1964 09.1964 10.1964 11.1964 12.1964
 
1963 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1963 г. 
01.1963 02.1963 03.1963 04.1963 05.1963 06.1963 07.1963 08.1963 09.1963 10.1963 11.1963 12.1963
 
1962 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1962 г. 
01.1962 02.1962 03.1962 04.1962 05.1962 06.1962 07.1962 08.1962 09.1962 10.1962 11.1962 12.1962
 
1961 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1961 г. 
01.1961 02.1961 03.1961 04.1961 05.1961 06.1961 07.1961 08.1961 09.1961 10.1961 11.1961 12.1961
 
1960 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1960 г. + сборник  
01.1960 02.1960 03.1960 04.1960 05.1960 06.1960 07.1960 08.1960 09.1960 10.1960 11.1960 12.1960
 
1959 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1959 г. + сборник  
01.1959 02.1959 03.1959 04.1959 05.1959 06.1959 07.1959 08.1959 09.1959 10.1959 11.1959 12.1959
 
1958 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1958 г. + сборник  
01.1958 02.1958 03.1958 04.1958 05.1958 06.1958 07.1958 08.1958 09.1958 10.1958 11.1958 12.1958
 
1957 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1957 г.  
01.1957 02.1957 03.1957 04.1957 05.1957 06.1957 07.1957 08.1957 09.1957 10.1957 11.1957 12.1957
 
1956 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1956 г. 
01.1956 02.1956 03.1956 04.1956 05.1956 06.1956 07.1956 08.1956 09.1956 10.1956 11.1956 12.1956
 
1955 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1955 г. 
01.1955 02.1955 03.1955 04.1955 05.1955 06.1955 07.1955 08.1955 09.1955 10.1955 11.1955 12.1955
 
1954 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1954 г. 
01.1954 02.1954 03.1954 04.1954 05.1954 06.1954 07.1954 08.1954 09.1954 10.1954 11.1954 12.1954
 
1953 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1953 г. 
01.1953 02.1953 03.1953 04.1953 05.1953 06.1953 07.1953 08.1953 09.1953 10.1953 11.1953 12.1953
 
1952 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1952 г. 
01.1952 02.1952 03.1952 04.1952 05.1952 06.1952 07.1952 08.1952 09.1952 10.1952 11.1952 12.1952
 
1951 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1951 г. 
01.1951 02.1951 03.1951 04.1951 05.1951 06.1951 07.1951 08.1951 09.1951 10.1951 11.1951 12.1951
 
1950 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1950 г. 
01.1950 02.1950 03.1950 04.1950 05.1950 06.1950 07.1950 08.1950 09.1950 10.1950 11.1950 12.1950
 
1949 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1949 г. 
01.1949 02.1949 03.1949 04.1949 05.1949 06.1949 07.1949 08.1949 09.1949 10.1949 11.1949 12.1949
 
1948 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1948 г. 
01.1948 02.1948 03.1948 04.1948 05.1948 06.1948 07.1948 08.1948 09.1948 10.1948 11.1948 12.1948
 
1947 СПИСАНИЕ ШАХМАТНА МИСЪЛ  1947 г. 
01.1947 02.1947 03.1947 04.1947 05.1947 06.1947 07.1947 08.1947 09.1947 10.1947 11.1947 12.1947
 

  ВАЖНО ЗА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Виж още LOADING... NO MORE ITEMS

 

 

ПРОГРАМА

НА „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022” ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ШАХМАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 ÷ 2026 г.
ИНФОРМАЦИЯ

FIDE РЕГИСТРАЦИЯ | ТУРНИРИ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТУРНИРИ, ВАЛИДНИ ЗА ФИДЕ РЕЙТИНГ ПРИЕТА С ПУС №10/27.04.2023 г.
ИНФОРМАЦИЯ

 

  КЛУБОВЕ

Информация за шахматните клубове към БФШ 2022, структурирани по име, град и председател

Информация по име, населено място и картотекирани играчи
РАЗГЛЕДАЙ

  СТРУКТУРА

Информация за структурата на БФШ 2022, управителен съвет и комисии към федерацията

Информация за членовете на УС и подлежащите комисии към БФШ
ПРОЧЕТИ

  СЪДИИ

Информация лицензираните съдии по шахмат към Българска Федерация по Шахмат 2022

Информация за членовете на СК заплатили членски внос.
РАЗГЛЕДАЙ

 

  РАНГЛИСТА НА ФИДЕ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ КЪМ 01.12.2023 RATINGS.FIDE.COM

 

 

Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
Мъже
№.26 Topalov, Veselin GM     Carlsen, Magnus GM
ELO=2727, г.р. 1975 NOR, ELO=2830, 1990
Жени
№.27 Stefanova, Antoaneta GM №.36 Salimova, Nurgyul IM   Hou, Yifan GM
ELO=2447, г.р 1979 ELO=2432, г.р. 2003 CHN, ELO=2632, г.р. 1994
Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
B20
№.44 Petkov, Momchil GM №75 Stoyanov, Tsvetan IM   Abdusattorov, Nodirbek GM
ELO=2502, г.р. 2005 ELO=2473, г.р. 2004 UZB, ELO=2765, г.р. 2004
G20
№ 28 Toncheva, Nadya FM №.47 Krasteva, Beloslava FM   Assaubayeva, Bibisara IM
ELO=2258, г.р. 2005 ELO=2220, г.р. 2004 KAZ, ELO=2481, г.р. 2004
B18
№.66 Kanov, Nikola FM   Gukesh D GM
ELO=2423, г.р. 2007 IND, ELO=2743, г.р. 2006
G18
№.13 Toncheva, Nadya FM       Velpula Sarayu
ELO=2285, г.р. 2005   IND, ELO=2444, г.р. 2006
B16
№74 Kanov, Nikola FM       Mishra, Abhimanyu GM
ELO=2371, г.р. 2007 USA, ELO=2627, г.р. 2009
G16
№49 Karaivanova, Petya WFM №75 Nenova, Andzhelika     Lee, Alice FM
ELO=2043, г.р. 2007 ELO=1989, г.р. 2010 USA, ELO=2388, г.р. 2009
G14
№60 Nenova, Andzhelika   Lu, Miaoyi WGM
ELO=1900, г.р. 2010 CHN, ELO=2438, г.р. 2010
G8
№36 Kichukova, Eva   Xin, Stella
ELO=1471, г.р. 2016 USA, ELO=1807, г.р. 2016

 

  КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИ ТУРНИРИ


ПОДАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБРАН ОТ ВАС ШАХМАТЕН ТУРНИР!

Заявката за участие е индивидуална за всеки състезател и се изпраща директно към организатора на шахматния турнир. Подайте заявка чрез зеления бутон "ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА" на страницата на шахматния турнир, като попълните регистрационната форма коректно. Подробна информация за автоматичната система за регистрация на участник, може да намерите тук
ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ, КЛУБОВЕ И ТРЕНЬОРИ

 

  КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ! 

СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2024 година.

С възможност за търсене по клуб.

КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ 

 

 

  ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ ОТ ММС! 

СПИСЪК НА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ И БЕЗ ТАКЪВ ОТ ММС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

С възможност за търсене по име или друг параметър.

ЛИЦЕНЗИРАНИ КЛУБОВЕ 

 

  ДЮШ към БФШ 2022

Информативен интернет сайт на комисията за развитие на ДЮШ

Страницата е в процес на всекидневно обновяване на информацията
КЪМ САЙТА
 

  БЮЛЕТИН

 

 

Абонирай се за нашия шахматен бюлетин. Бъди информирн за всички предстоящи шахматни събития.

captcha

  СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

 

Официална интернет страница на съдийската комисия към БФШ 2022

Отваря се в нов интернет прозорец

 

КЪМ САЙТА
© 2024 Българска Фдерация по Шахмат 2022. Всички права запазени. Designed By JP.