Съдийска комисия  |   Комисия ДЮШ  |    Контакти БФШ 2022 |    office@bulchess.com | bfchess2022@gmail.com

BFSH 2022 FINAL

РССК към БФШ 2022 

На 22.01.2023 в София бе проведено учредително събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия (РССК) по шахмат към БФШ 2022. Приет бе Правилник за дейността и бе избрана Съдийска комисия с председател IA Ружка Генова. За почетен председател бе избран най-титулуваният български шахматен съдия Здравко Недев. Членове на комисията: Светла Йорданова, Христо Велчев, Ивайло Стоянов, Чавдар Андреев и Пламен Станчев. Резерва: Петромир Панайотов.

 

С решение на учредителното  събрание на РССК към БФШ 2022  съдийският членски внос за 2023 година е в размер на 50 лв. годишно, платим до 31.03.2023 г.

Съгласно решение на СК (Протокол 7), "Редовен съдия е този, заплатил своя годишен членски внос.

Съдийският членски внос, платим след 31.03.2023г., е в размер на 60 лева.

Банкова сметка, за заплащане на съдийски членски внос е:

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022“

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, IBAN: BG50FINV9150 1217 6625 36, BIC/SWIFT: FINVBGSF

В банковия превод да се запише следното основание: „Членски внос за Съдийската комисия към БФШ 2022 за 2023 г.

 c6e95a7b

 

 

РЕДОВНИ ШАХМАТНИ СЪДИИ КЪМ БФШ 2022 ЗА 2023 ГОДИНА

FIDE ID: Име, презиме, фамилия NAME FIDE Категория на шахматен съдия Град
1 2943948 Ана Костова Аршинкова - Маркова Arshinkova, Ana   Помощник съдия по шахмат София
2 2902354 Ани Иванова Манева Maneva, Ani  FA-D FA-D София
3 2901544 Антон Аврамов Avramov, Anton   Помощник съдия по шахмат Шумен 
4 2908727 Благовест Вакрилов Vakrilov, Blagovest NA Национален съдия по шахмат Пловдив
5 2919176 Боряна Строкова Strokova, Boryana NA Национален съдия по шахмат София
6 2900491 Боян Тонков Tonkov, Boyan NA Национален съдия по шахмат Стара Загора 
7 2927519 Бранимир Петров Бочев Bochev, Branimir   Помощник съдия по шахмат Троян
8   Валери Димитров Стойчев Stoychev, Valeri   Помощник съдия по шахмат София
9 2908573 Венета Петкова Petkova, Veneta IA-C IA-C София
10 2919877 Владимир Павлов Pavlov, Vladimir NA   София
11 2919648 Габриела Великова Velikova, Gabriela   Помощник съдия по шахмат София
12 2912031 Георги Василев Бедников Bednikov, Georgi FA-D FA-D Дупница
13   Георги Димитров Димитров Dimitrov, Georgi Dimitrov      
14 2920549 Георги Иванов Николаев  Nikolaev, Georgi NA Помощник съдия по шахмат Перник
15   Георги Христов Зашев Zashev, Georgi   Помощник съдия по шахмат Варна
16 2937859 Гинчо Николаев Гочев Gochev, Gincho NA Съдия по шахмат Стара Загора 
17 2909480 Горан Кръстев Кръстев Krastev, Goran NA Национален съдия по шахмат София
18 2912562 Грета Ноева Noeva, Greta   Помощник съдия по шахмат  
19 2925184 Дарина Илиянова Димитрова Dimitrova, Darina   Помощник съдия по шахмат Аксаково
20 2911000 Деян Георгиев Димитров Dimitrov, Dejan   Национален съдия по шахмат Шабла
21 2900254 Димитър Лалев Полендаков Lalev, Dimitar  NA Съдия по шахмат Пловдив
22 2921650 Димитър Тодоров Янев Yanev, Dimitar NA NA Национален съдия по шахмат Варна
23 2913461 Евгени Генчев Генчев Genchev, Evgeni   Помощник съдия по шахмат София
24 2923602 Емил Петков Петков Petkov, Emil   Национален съдия по шахмат Габрово
25 2935260 Еминали Тасим Салиф Salif, Eminali   Помощник съдия по шахмат Кърджали 
26 2907631 Живко Иванов Жеков Zhekov, Zhivko IA-C IA-C Бургас
27 2914190 Здравко Борисов Недев Nedev, Zdravko  IA-B IA-B Пловдив
28 2907712 Ивайло Енчев Enchev, Ivajlo    Съдия по шахмат Разград
29 2906473 Ивайло Лозанов Стоянов Stoyanov, Ivaylo FA-D FA-D София
30 2952505 Иван Иванов Ivanov, Ivan S   Помощник съдия по шахмат Стражица
31 2900998 Иван Стойнов Стойнов Stoynov, Ivan IA-D IA-D София
32 2902559 Илияна Лазова Полендакова Polendakova, Iliana IA-C IA-C Пловдив
33 2955415 Катина Илиева Ангелова  Angelova, Katina   Национален съдия по шахмат Велико Търново 
34 2901218 Константин Ангелов Стоянов Angelov, Kosta NA Национален съдия по шахмат Варна
35 2905019 Красен Василев Николов Nikolov, Krasen NA Национален съдия по шахмат Варна
36 2935236 Кямран Ариф Билял Bilyal, Kyamran   Помощник съдия по шахмат Крумовград
37 2902427 Лейла Стефанова Димитрова  Dimitrova, Leila   Помощник съдия по шахмат София
38 2904942 Любомир Велчев Мишев Mishev, Liubomir   Съдия по шахмат Пловдив
39 2922959 Магдалена Николова Маждракова  Mazhdrakova, Magdalena NA   Варна 
40 2911396 Марин Владимиров Атанасов Atanasov, Marin FA FA FA Благоевград
41 2919028 Мартин Тихомиров Тодоров  Todorov, Martin   Помощник съдия по шахмат Велико Търново 
42 2914255 Милен Петров Petrov, Milen IA-D IA-D Варна
43 2904624 Минко Шишков Shishkov, Minko NA Национален съдия по шахмат Варна
44 2913348 Мирослав Митев  Mitev, Miroslav IA-D IA-D Раднево
45 2902850 Николай Георгиев Ставрев Stavrev, Nikolai      София
46 2906163 Николай Петров Йорданов Yordanov, Nikolay IA-C IA-C Велико Търново
47 2942402 Петромир Радославов Панайотов  Panayotov, Petromir NA Съдия по шахмат Шумен 
48 2912449 Петьо Йорданов Маринов Marinov, Petyo FA FA Плевен
49 2911698 Пламен Руменов Станчев Stanchev, Plamen   Национален съдия по шахмат София
50 2900980 Пламен Симеонов Стефанов Stefanov, Plamen  IA D IA D Враца
51 2901471 Радислав Йорданов Атанасов Atanasov, Radislav IA-D IA-D София
52 2908557 Радослав Пламенов Очков Ochkov, Radoslav NA Съдия по шахмат Сливен
53 2906627 Росен Русев Rusev, Rosen   Национален съдия по шахмат Разград
54 2902273 Ружка Милчева Генова Genova, Ruzhka IA-C IA-C Пловдив
55 2902206 Румяна Христева Гочева Gocheva, Rumiana NA Национален съдия по шахмат София
56 2905108 Светла Недева Йорданова Yordanova, Svetla IA-C IA-C Велико Търново
57 2939592 Светлин Димитров Марков Markov, Svetlin  NA Национален съдия по шахмат София
58 2926997 Симеон Винчев Vinchev, Simeon  FA FA София
59   Станислав Марянов Maryanov, Stanislav   Помощник съдия по шахмат Шумен 
60 2918250 Стелияна Аделинова Брезалиева Brezalieva, Steliyana NA   Пловдив
61 2902222 Христинка Емилова Илиева Ilieva, Hristinka    Съдия по шахмат Плевен
62 2904039 Христо Ивелинов Христов Ivelinov, Hristo NA Съдия по шахмат Варна
63 2906481 Христо Николаев Велчев Velchev, Hristo IA-C IA-C София
64 2926989 Чавдар Андреев Андреев  Andreev, Chavdar NA Национален съдия по шахмат Плевен

  ВАЖНО ЗА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Виж още LOADING... NO MORE ITEMS

 

 

FIDE РЕГИСТРАЦИЯ | ТУРНИРИ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТУРНИРИ, ВАЛИДНИ ЗА ФИДЕ РЕЙТИНГ ПРИЕТА С ПУС №10/27.04.2023 г.
ИНФОРМАЦИЯ

 

  КЛУБОВЕ

Информация за шахматните клубове към БФШ 2022, структурирани по име, град и председател

Информация по име, населено място и картотекирани играчи
РАЗГЛЕДАЙ

  СТРУКТУРА

Информация за структурата на БФШ 2022, управителен съвет и комисии към федерацията

Информация за членовете на УС и подлежащите комисии към БФШ
ПРОЧЕТИ

  СЪДИИ

Информация лицензираните съдии по шахмат към Българска Федерация по Шахмат 2022

Информация за членовете на СК заплатили членски внос.
РАЗГЛЕДАЙ

 

  РАНГЛИСТА НА ФИДЕ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ КЪМ 01.09.2023 RATINGS.FIDE.COM

 

Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
Мъже
№.21 Topalov, Veselin GM №.83 Cheparinov, Ivan GM     Carlsen, Magnus GM
  ELO=2727, г.р. 1975 ELO=2654, г.р. 1986 NOR, ELO=2839, 1990
Жени
№.39 Salimova, Nurgyul IM №.44 Stefanova, Antoaneta GM     Hou, Yifan GM
ELO=2424, г.р. 2003 ELO=2410, г.р. 1979 CHN, ELO=2628, г.р. 1994
Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
B20
№.57 Petkov, Momchil GM №98 Stoyanov, Tsvetan IM     Firouzja, Alireza GM
ELO=2499, г.р. 2005 ELO=2458, г.р. 2004 FRA, ELO=2777, г.р. 2003
G20
№.2 Salimova, Nurgyul IM №.20 Peycheva, Gergana FM №.26 Toncheva, Nadya FM №.34 Krasteva, Beloslava FM Assaubayeva, Bibisara IM
ELO=2424, г.р. 2003 ELO=2287, г.р. 2003 ELO=2253, г.р. 2005 ELO=2223, г.р. 2004 KAZ, ELO=2469, г.р. 2004
B18
№.28 Petkov, Momchil GM       Gukesh D GM
ELO=2499, г.р. 2005 IND, ELO=2758, г.р. 2006
G18
№.16 Toncheva, Nadya FM       Eline, Roebers IM
ELO=2253, г.р. 2005   NED, ELO=2421, г.р. 2006
B16
        Mishra, Abhimanyu GM
  USA, ELO=2591, г.р. 2009
G16
№49 Karaivanova, Petya WFM №75 Nenova, Andzhelika     Lee, Alice FM
ELO=2043, г.р. 2007 ELO=1989, г.р. 2010 USA, ELO=2388, г.р. 2009
G14
№25 Nenova, Andzhelika       Lee, Alice FM
ELO=1989, г.р. 2010 USA, ELO=2388, г.р. 2009
G10
№49 Pehlivanova, Aleksandra       Romi, Milner WCM
ELO=1452, г.р. 2013 USA, ELO=1856, г.р. 2015

 

  КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИ ТУРНИРИ


ПОДАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБРАН ОТ ВАС ШАХМАТЕН ТУРНИР!

Заявката за участие е индивидуална за всеки състезател и се изпраща директно към организатора на шахматния турнир. Подайте заявка чрез зеления бутон "ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА" на страницата на шахматния турнир, като попълните регистрационната форма коректно. Подробна информация за автоматичната система за регистрация на участник, може да намерите тук
ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ, КЛУБОВЕ И ТРЕНЬОРИ

 

  КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ! 

СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2023 година.

С възможност за търсене по клуб.

КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ 

 

 

  ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ ОТ ММС! 

СПИСЪК НА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ И БЕЗ ТАКЪВ ОТ ММС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

С възможност за търсене по име или друг параметър.

ЛИЦЕНЗИРАНИ КЛУБОВЕ 

 

  ДЮШ към БФШ 2022

Информативен интернет сайт на комисията за развитие на ДЮШ

Страницата е в процес на всекидневно обновяване на информацията
КЪМ САЙТА
 

  БЮЛЕТИН

 

 

Абонирай се за нашия шахматен бюлетин. Бъди информирн за всички предстоящи шахматни събития.

captcha

  СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

 

Официална интернет страница на съдийската комисия към БФШ 2022

Отваря се в нов интернет прозорец

 

КЪМ САЙТА
© 2023 Българска Фдерация по Шахмат 2022. Всички права запазени. Designed By JP.